Työntekijätarinat: Sauli Halmetoja

Sauli Halmetoja

Työntekijätarinat-artikkelisarjassa esittelemme Puhurin työntekijöitä! Tällä kertaa esittäytyy maankäytön asiantuntija Sauli Halmetoja. Sauli, mikä on koulutustaustasi? ”Olen valmistunut vuonna 1990 Rovaniemen ammattikorkeakoulusta metsätalousinsinööriksi.” Millaisissa töissä olet aikaisemmin ollut? ”Aikaisempi työelämäni liittyy laajalti erilaisiin metsätalouden tehtäviin. Olen ennen Puhuria työskennellyt esimerkiksi taimitarhan työnjohtajana, aluevastaavana metsätalousneuvojana, metsätaloussuunnittelijana, puunhankinnan hankintaesimiehenä, turvetuotannossa ympäristö- ja vesiensuojelun tehtävissä sekä turvetuotannon luvitukseen liittyvissä […]

Työntekijätarinat: Marjut Sallmén

Marjut Sallmén

Työntekijätarinat-artikkelisarjassa esittelemme Puhurin työntekijöitä! Tällä kertaa esittäytyy maankäytön asiantuntija Marjut Sallmén. Marjut, mikä on koulutustaustasi? ”Valmistuin metsätalousinsinööriksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta vuonna 2021. Sitä ennen opiskelin Oulun ammattikorkeakoulussa agrologin tutkinnon. Puhurille tulin alun perin harjoitteluun kesällä 2020, eli olen ollut talossa hieman yli kolme vuotta.” Millaisissa töissä olet aikaisemmin ollut? ”Aikaisemmalta koulutukseltani olen kotitalousteknikko. Olen työskennellyt sekä […]

Tuulikaarron tuulivoimahankkeen YVA-yleisötilaisuudet 13.9. ja 14.9.

Tuulikaarron YVA tilaisuus

Tuulikaarron tuulivoimahanke Puhuri Oy:n sisaryhtiö Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueille. Hankealueen koko on noin 7400 hehtaaria ja alueelle kaavaillaan rakennettavan yhteensä enintään 50 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus olisi 300 metriä. Hankealue sijoittuu Siikalatvan kunnan eteläosaan ja Kärsämäen kunnan pohjoisosaan. Hankkeen alue jaetaan kaavoituksessa neljään eri kaava-alueeseen. Molempien kuntien alueelle tulee […]

Puhurin ensimmäinen aurinkovoimapuisto rakentuu Kannukseen

Puhurin ensimmäinen aurinkovoimapuisto

Puhurin ensimmäinen aurinkovoimapuisto Tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n tytäryhtiö Kannuksen Hietakangas Oy rakentaa aurinkovoimapuiston Kannuksen Hietakankaalle. Aurinkovoimapuisto on Puhuri-perheen ensimmäinen, mutta Puhurin toimitusjohtaja Tuomas Ylimaulan mukaan ei viimeinen: ”Aurinkovoima on nousemassa vahvasti tuulivoiman rinnalle uusiutuvan energian tuotantomuotona. Myös meidän tavoitteenamme on hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergian yhdistämisestä saatava synergiaetu. Yleisesti vähätuuliset päivät ovat hyviä päiviä aurinkovoimatuotannolle ja päinvastoin.” […]

Työntekijätarinat: Teppo Hilakivi

Teppo Hilakivi

Työntekijätarinat-artikkelisarjassa esittelemme Puhurin työntekijöitä! Tällä kertaa esittäytyy operoinnin päällikkö Teppo Hilakivi. Teppo, mikä on koulutustaustasi? ”Olen elektroniikkasuunnittelun insinööri Oulun ammattikorkeakoulusta, silloisesta Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Päivääkään en tosin ole elektroniikkasuunnittelija töitä tehnyt.” Millaisissa töissä olet aikaisemmin ollut? ”Työskentelin valmistumisen jälkeen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Swecolla testausinsinöörinä. Tuolloin päätehtäväni olivat tukiasemien ja moduulien maanjäristyssimulaatiot, kylmä- ja kuumatestaukset sekä […]

Työntekijätarinat: Jaana Kangas

Jaana Kangas

Työntekijätarinat-artikkelisarjassa esittelemme Puhurin työntekijöitä! Tällä kertaa esittäytyy ympäristöpäällikkö Jaana Kangas. Jaana, mikä on koulutustaustasi? ”Olen ympäristötekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Minulla on myös teollisuuslaborantin ammattitutkinto.” Millaisissa töissä olet aikaisemmin ollut? ”Olen työskennellyt viimeiset 10 vuotta energia-alalla. Ennen Puhurille tuloa olin tiedottajana ydinvoimahankkeessa ja tein paikallista sidosryhmätyötä. Toimin myös vähän aikaa ympäristöasiantuntijana. Tuolloin työnäni oli varmistaa, että […]

Piipsan tuulivoimahanke alueellisesti merkittävä – Valmisteltu synteettisten polttoaineiden tuotantoa

Piipsan tuulivoimahanke on alueellisesti merkittävä

Piipsan tuulivoimahanke on alueellisesti merkittävä Tuulivoimayhtiö Puhuri Oy sekä Haapavedelle biojalostamoa valmisteleva NordFuel Oy ovat tehneet yhteistyötä synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi. Esiselvitysvaiheessa on synteettisten polttoaineiden tuotantolaitos Haapavedelle Piipsan tuulivoimapuiston ja tulevan biojalostamon läheisyyteen. ”Synteettisten polttoaineiden tuotantoon tarvittava energia on suunniteltu otettavan Piipsan tuulivoimapuiston tuotannosta ja hiilidioksidi biojalostamosta. Biojalostamon eri prosesseista voidaan hyödyntää jopa 200 000 tonnia hiilidioksidia […]

Työntekijätarinat: Raimo Vikstedt

Raimo Vikstedt

Työntekijätarinat-artikkelisarjassa esittelemme Puhurin työntekijöitä! Tällä kertaa esittäytyy suunnittelupäällikkö Raimo Vikstedt. Raimo, mikä on koulutustaustasi? ”Olen rakentamistekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Opinnoissani suuntauduin yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaan.” Millaisissa töissä olet aikaisemmin ollut? ”Ensimmäinen kevytmoottoripyörä tuli tienattua mainosten ja lehtien jakamisella. Opiskeluaikojen kesät ja joskus pidemmätkin työsuhteet kuluivat maastomittausten ja pohjatutkimusten parissa sekä rakennustyömailla. Valmistumisen jälkeen aloitin yhdyskuntatekniikan suunnittelutehtävissä […]

Hankilan ja Keson laajennushankkeiden YVA- ja OAS-yleisötilaisuudet 14.6. sekä 20.6.

Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen yleisötilaisuus

Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennushankkeet Puhuri Oy suunnittelee Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennushanketta Kärsämäen kunnassa ja Haapaveden kaupungissa. Hankealue koostuu kolmesta osa-alueesta: Keson laajennus, Hautaneva ja Hankilan laajennus. Hankealueet ja suunnitellut tuulivoimalapaikat sijoittuvat nykyisten Keson ja Hankilan tuulipuistojen läheisyyteen ja alueille. Keson tuulivoimapuistossa on seitsemän tuulivoimalaa ja Hankilan tuulivoimapuistossa kahdeksan. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 33 […]

Työntekijätarinat: Tuomas Ylimaula

Tuomas Ylimaula

Työntekijätarinat-artikkelisarjassa esittelemme Puhurin työntekijöitä! Tällä kertaa esittäytyy tuore toimitusjohtajamme Tuomas Ylimaula. Tuomas aloitti Puhurin toimitusjohtajan tehtävässä 1. kesäkuuta 2023. Tuomas, mikä on koulutustaustasi? ”Olen konetekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Opinnoissani suuntauduin tuotantotalouteen.” Millaisissa töissä olet aikaisemmin ollut? ”Ensimmäinen kesätyöni oli Oulun kaupungin hommissa Ruskon kaatopaikalla. Sen jälkeen meni monta kesää kaapeli- ja paperitehtailla erilaisissa haalarihommissa. Valmistumisen […]