Tuulipuistot & hankkeet

Tutustu jo olemassaoleviin tuulipuistoihimme sekä tuleviin hankkeisiimme

Puhurin hankkeet ja valmistuneet tuulipuistot

Yhtiöllä on tällä hetkellä tuulivoimahankkeita kehitteillä useamman sadan megawatin edestä. Raaheen Kopsan kylään on valmistunut 17 tuulivoimalaa käsittävä 54 MW:n tuulipuisto ja Pyhänkoskelle neljän tuulivoimalan tuulipuisto. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on tällä hetkellä 68 megawattia.

Lisäksi Puhuri Oy:lla on tuulipuistojen rakentamiseksi käynnissä YVA- ja osayleiskaavamenettelyjä Pohjois-Pohjanmaalla (Pyhäjärvi, Raahe, Pyhäjoki) ja Lapissa, sekä useita hankkeita esiselvitysvaiheessa eri puolilla Suomea.