Ristiveto, Merijärvi

Tuulipuiston omistaa Perhonjoki Oy (Katternö konsernia), mutta Puhuri Oy on operointivastuussa.

Ristivedon tuulipuisto valmistui ja saatiin tuotantoon keväällä 2013.

Ristivedon tuulipuisto sijaitsee Merijärvellä Ristivuoren alueella. Voimaloiden sijoittelu on esitetty alla olevassa karttakuvassa. Tuulipuiston vihkijäisissä kullekin tuulivoimalalle annettiin nimi Pyhänkoskella viimeksi syntyneiden lasten mukaan.

Voimat on nimetty valmistumisaikaan Pyhänkoskella syntyneiden lasten mukaan.
Voimala 1: Harri, Voimala 2: Santtu, Voimala 3: Tuomas, Voimala 4: Onni, Voimala 5: Ronnie ja Voimala 6: Valtteri.

Tuulipuiston kehitys aloitettiin vuonna 2008, rakennusluvat saatiin vuonna 2010 ja rakennustyöt aloitettiin keväällä 2012.

Tuotanto nyt

0 MW

Napakorkeus

115 m

Voimaloita

6

Roottorin halkaisija

108 m