Puhuri Oy

Tutustu Puhuri Oy:n sisar- ja tytäryhtiöhin 

Puhuri Oy:n sisar- ja tytäryhtiöt

Puhuri Oy on perustanut sisaryhtiöitä hallinnoiman erillisiä, teollisenkokoluokan, tuulivoimahankeita. Sisaryhtiöt ovat Piipsan Tuulivoima Oy, Suhangon Tuulivoima Oy sekä Yhteistuuli Oy. Omistajat sisaryhtiöissä ovat samat kuin Puhuri Oy:ssä. Hankkeista vastaavat henkilöt pysyvät ennallaan, samoin heidän yhteystietonsa. Hankkeiden yhtiöittämisellä haetaan tehokkuutta hankkeiden hallinnointiin etenkin taloushallinnon ja tulevien investointien osalta. Puhuri Oy:ltä sisaryhtiöille siirtyneistä hankkeista on informoitu asianmukaisesti hankkeisiin liittyviä maanomistajia. Puhuri Oy:llä on myös kaksi tytäryhtiötä Vetelin Tuulivoima Oy sekä Tuulikaarron Voima Oy.

Suhanko

Hanketoimijana Suhangon Tuulivoima Oy. Hankealue sijoittuu Ranuan kunnan luoteisosiin Simon ja Tervolan kuntarajojen läheisyyteen. Hankealueen vieressä sijaitsee Suhanko Arctic Platinium kaivoshanke. Alueelle suunnitellaan maksimissaan noin 35 tuulivoimalaa, joiden maksimi korkeus on 300m. Lentoesterajapinta rajoittaa osalla hankealuetta voimaloiden korkeutta matalammaksi.

Yhteistuuli

Hanketoimijana Yhteistuuli Oy. Hankealueita on kaksi Pärjä ja Kivari. Alueet sijoittuvat Pudasjärven kaupunkitaajamasta noin 25 – 35 km koilliseen. Kivarin alueelle suunnitellaan maksimissaan noin 35 – 40 voimalaa ja Pärjän alueelle noin 25 voimalaa. Voimaloiden maksimi korkeus tulee olemaan 300m. Pudasjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen kaavoitusaloitteen syksyllä 2020. Hankealueella on tehty ja tehdään luontoselvityksiä ja valmistellaan Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) sekä kaavoituksen aloittamista.

Tuulikaarto

Hanketoimijana Piipsan Tuulivoima Oy. Hankealue sijoittuu Siikalatvan kunnan eteläosaan ja Kärsämäen kunnan pohjoisosaan. Hankealueelle suunnitellaan maksimissaan noin 55 voimalaa, joiden maksimi korkeus tulee olemaan 300m. Sekä Kärsämäen että Siikalatvan kunnanhallitukset ovat hyväksyneet hankkeen kaavoitusaloitteet. Hankealueella on tehty ja tehdään luontoselvityksiä sekä valmistellaan Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja kaavoituksen aloittamista.

Piipsa

Hanketoimijana Piipsan Tuulivoima Oy. Hankealue sijoittuu Haapaveden kaupungin itäosaan rajoittuen Kärsämäen ja Siikalatvan kuntarajoihin. Piipsan hanke on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavassa on paikka 39 tuulivoimalalle, joiden maksimi korkeus on 300m.

Löytöneva

Hanketoimijana Vetelin Tuulivoima Oy. Hankealue sijoittuu Vetelin kunnan kaakkoisosaan noin 15km etäisyydelle Vetelin taajamasta. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi kahdeksan tuulivoimalaa.

Keso

Hanketoimijana Tuulikaarron Voima Oy.
Hankealue sijaitsee Haapavedellä.

Kaukanen

Hanketoimijana Tuulikaarron Voima Oy.
Hankealue sijaitsee Kannuksessa.