Puhuri Oy

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Puhurin omistaa 27 paikallista sähköyhtiötä. 

Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa. 

Puhuri Oy:n sisar- ja tytäryhtiöt

Olemme perustaneet sisar- ja tytäryhtiöitä hallinnoimaan suurimpia tuulivoimahankkeitamme. Hankkeiden yhtiöittämisellä on haettu tehokkuutta hankehallinnointiin ennen kaikkea taloushallinnon ja tulevien investointien näkökulmasta.

Puhuri Oy:n sisaryhtiöitä ovat Piipsan Tuulivoima Oy, Suhangon Tuulivoima Oy sekä Yhteistuuli Oy. Puhuri Oy:n tytäryhtiöitä ovat Vetelin Tuulivoima Oy, Tuulikaarron Voima Oy, Kannuksen Hietakangas Oy sekä Raahen Monivoima Oy.

Piipsan Tuulivoima Oy

Piipsan Tuulivoima Oy on hanketoimijana Tuulikaarron ja Piipsan tuulipuistohankkeissa. 

Tuulikaarron hankealue sijoittuu Siikalatvan kunnan eteläosaan ja Kärsämäen kunnan pohjoisosaan. Alueelle suunnitellaan enimmillään 55 voimalaa, joiden maksimikorkeus olisi 300 metriä.

Piipsan hankealue sijoittuu Haapaveden kaupungin itäosaan rajoittuen Kärsämäen ja Siikalatvan kuntarajoihin. Alueelle suunnitellaan 39 voimalaa, joiden maksimikorkeus olisi 300 metriä. 

Suhangon Tuulivoima Oy

Suhangon Tuulivoima Oy on hanketoimijana Suhangon tuulipuistohankkeessa. Hankealue sijoittuu Ranuan kunnan luoteisosiin Simon ja Tervolan kuntarajojen läheisyyteen. Alueelle suunnitellaan enimmillään 35 tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 300 metriä. 

Yhteistuuli Oy

Yhteistuuli Oy on hanketoimijana Yhteistuulen tuulipuistohankkeessa. Yhteistuulen hankkeessa on kaksi aluetta, Pärjä ja Kivari. Alueet sijoittuvat Pudasjärven taajamasta noin 25-35 kilometriä koilliseen. Kivarin alueelle suunnitellaan enimmillään 35-40 voimalaa ja Pärjäen alueelle noin 25 voimalaa. Voimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä. 

Vetelin Tuulivoima Oy

Vetelin Tuulivoima Oy on hanketoimijana Löytönevan tuulipuistohankkeessa. Hankealue sijoittuu Vetelin kunnan kaakkoisosaan, noin 15 kilometriä Vetelin taajamasta. Alueelle suunnitellaan kahdeksan voimalan tuulipuistoa

Tuulikaarron Voima Oy

Tuulikaarron Voima Oy on hanketoimijana Keson ja Kaukasen tuulipuistohankkeissa. 

Keson tuulipuisto sijaitsee Haapavedellä, ja se koostuu seitsemästä Vestaksen V162 voimalasta. Puiston kokonaisteho on 42 MW. 

Kaukasen tuulipuisto sijaitsee Kannuksessa, ja se koostuu kahdeksasta Vestaksen V162 voimalasta. Kaukasen tuulipuiston kokonaisteho on 45 MW. 

Kannuksen Hietakangas Oy

Kannuksen Hietakangas Oy rakentaa 5 MW:n aurinkovoimapuiston Kannuksen Hietakankaalle. Aurinkopuisto koostuu yli 8000 kaksipuoleisesta aurinkopaneelista. 

Puiston on määrä olla kaupallisessa tuotannossa vuoden 2024 lopulla.

Raahen Monivoima Oy

Raahen Monivoima Oy valmistelee hanketta, jossa yhdistyvät tuuli- ja aurinkoenergialla tuotetun sähkön varastointi, vihreän vedyn tuotantolaitos ja vetyvarasto. Kokonaisuutta optimoidaan älykkäällä ohjausjärjestelmällä, joka mahdollistaa vastaamisen sähköverkon joustotarpeisiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille tarkoitettua tukea 5,7 miljoonaa euroa helmikuussa 2023.