Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

35-40 kpl

Napakorkeus

m

Roottorin halkaisija

m

Hanketoimijana Yhteistuuli Oy.

Hankealueita on kaksi Pärjä ja Kivari. Alueet sijoittuvat Pudasjärven kaupunkitaajamasta noin 25 – 35 km koilliseen.

Kivarin alueelle suunnitellaan maksimissaan noin 35 – 40 voimalaa ja Pärjän alueelle noin 25 voimalaa. Voimaloiden maksimi korkeus tulee olemaan 300m.

Pudasjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen kaavoitusaloitteen syksyllä 2020. Hankealueella on tehty ja  tehdään luontoselvityksiä ja valmistellaan Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) sekä kaavoituksen aloittamista.