Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

8 kpl

Napakorkeus

m

Roottorin halkaisija

m

Hanketoimijana Vetelin Tuulivoima Oy.

Hankealue sijoittuu Vetelin kunnan kaakkoisosaan noin 15km etäisyydelle Vetelin taajamasta. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi kahdeksan tuulivoimalaa.