Veteli, Löytöneva

Hanketoimijana Vetelin Tuulivoima Oy.

Hankealue sijoittuu Vetelin kunnan kaakkoisosaan noin 15km etäisyydelle Vetelin taajamasta. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi kahdeksan tuulivoimalaa.

Hankkeen kaavoitusprosessi on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotusvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä marras – joulukuussa 2021. Kaavan hyväksyntäkäsittely on alkuvuodesta 2022.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

8

Roottorin halkaisija

- m