Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

8 kpl

Napakorkeus

m

Roottorin halkaisija

m

Kaava ja rakennusluvat lainvoimaset 8 voimalan tuulipuistoa varten.