Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

8 kpl

Napakorkeus

m

Roottorin halkaisija

m

Hanketoimijana Tuulikaarron Voima Oy.

Hankealue sijoittuu Kannuksen kuntaan noin 10km koilliseen Kannuksen taajamasta. Hankkeen kaava ja rakennusluvat kahdeksalle voimalalle ovat lainvoimaiset.