Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

55 kpl

Napakorkeus

m

Roottorin halkaisija

m

Hanketoimijana Piipsan Tuulivoima Oy.

Hankealue sijoittuu Siikalatvan kunnan eteläosaan ja Kärsämäen kunnan pohjoisosaan. Hankealueelle suunnitellaan maksimissaan noin 55 voimalaa, joiden maksimi korkeus tulee olemaan 300m.

Sekä Kärsämäen että Siikalatvan kunnanhallitukset ovat hyväksyneet hankkeen kaavoitusaloitteet. Hankealueella on tehty ja tehdään luontoselvityksiä sekä valmistellaan Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja kaavoituksen aloittamista