Parha, Pyhäjoki

Puhuri Oy on aloittanut Parhalahden hankkeen kehittämisen vuonna 2010 vuokraamalla maa-alueita tuulivoimakäyttöön. Tuulipuiston ympäristövaikutustenarviointi- ja kaavoitusprosessi on käynnistynyt syksyllä 2012. Samaan aikaan suunnittelualuetta laajennettiin.

Alueelle rakennetaan 10 tuulivoimalaa.

Puhuri Oy teki lopullisen investointipäätöksen Parhan tuulipuiston rakentamisesta ja käynnisti rakennustyöt louhoksen avauksella (Uutinen 2.7.2019).

Tuotanto nyt

0 MW

Napakorkeus

166 m

Voimaloita

10

Roottorin halkaisija

162 m