Tuulikaarto, Siikalatva-Kärsämäki

Hanketoimijana Tuulikaarron tuulipuistohankkeessa on Piipsan Tuulivoima Oy.

Tuulikaarron hankealue sijoittuu Siikalatvan kunnan eteläosaan ja Kärsämäen kunnan pohjoisosaan. Hankealueelle suunnitellaan enintään 50 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus olisi 300 metriä.

Hankkeen esisuunnittelu ja kaavoitus aloitettiin vuonna 2020, ja YVA-ohjelma valmistui vuonna 2021. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän vuodenvaiheessa 2024.

Hankealue jaetaan kaavoituksessa neljään eri kaava-alueeseen. Molempien kuntien alueelle tulee kaksi kaava-aluetta, jotka 4-tie erottaa toisistaan.

Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan Fingridin Pysäysperä-Pyhänselkä johtoon (Metsälinja) Pihtinevan sähköaseman kautta. Kyseessä on sama sähköasema, johon Haapavedellä sijaitseva Piipsan tuulivoimahanke liittyy.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

50

Roottorin halkaisija

- m