Löytöneva, Veteli

Löytönevan tuulipuistohankkeessa hanketoimijana on Vetelin Tuulivoima Oy.

Hankealue sijoittuu Vetelin kunnan kaakkoisosaan noin 15 kilometrin etäisyydelle Vetelin taajamasta. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi 8 tuulivoimalaa.

Hankkeen kaava on hyväksytty Vetelin kunnanvaltuustossa alkuvuodesta 2022. Käynnissä on hankkeen tekninen suunnittelu.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

8

Roottorin halkaisija

- m