Pärjä, Pudasjärvi

Pärjän tuulivoimahankkeessa hanketoimijana on Yhteistuuli Oy.

Pärjän hankealue sijoittuu Pudasjärven taajamasta noin 35 kilometriä koilliseen. Pärjän alueelle suunnitellaan noin 16 tuulivoimalaa. Voimaloiden enimmäiskorkeus olisi 300 metriä.

Alueella on tehty luontoselvityksiä ja tuulimittauksia vuosien 2020-2022 aikana, Pudasjärven kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen kaavoitusaloitteen syksyllä 2020.

Pärjän tuulipuistohankkeen YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2023. Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta maaliskuussa 2023. YVA-selostus valmistuu vuoden 2024 aikana.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

16

Roottorin halkaisija

- m