Kettu, Raahe

Raahen kaupunki teetti alkuvuodesta 2010 selvityksen mahdollisista tuulivoima-alueista Raahessa. Niiden ja omien selvitystensä perusteella Puhuri Oy varasi Ketunperän ja Piehingin Ylipään tuulipuistoalueet hankekehitystä varten. Sekä Ketunperän että Piehingin Ylipään alueet katsottiin tuulivoimalle soveltuviksi, ja päätettiin käynnistää osayleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi yhdessä muiden Raahen eteläisten tuulivoimahankkeiden kanssa. Puhuri Oy:n hankkeiden lisäksi Raahen eteläisiin tuulipuistoihin kuuluvat Tuuliwatti Oy:n Sarvankangas, Haapajärvi ja Rautionmäki.

YVA-selostus valmistui loppuvuodesta 2012, ja yhteysviranomaisen lausunto saatiin keväällä 2013. YVA-selostukseen ja -ohjelmaan verrattuna voimalamäärä pienentyi merkittävästi kaavoitusvaiheeseen siirryttäessä.

Hankealueen kaava ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset, ja käynnissä on hankkeen tekninen suunnittelu.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

6

Roottorin halkaisija

- m