Piipsa, Haapavesi

Piipsan hankkeessa hanketoimijana on Piipsan Tuulivoima Oy.

Hankealue sijoittuu Haapaveden kaupungin itäosaan, rajoittuen Kärsämäen ja Siikalatvan kuntarajoihin.

Piipsan hankkeen kaava on hyväksytty Haapaveden kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2021. Kaavassa on paikka 39 tuulivoimalalle, joiden enimmäiskorkeus on 300 metriä. Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Tuulivoimaloille on myönnetty ehdolliset rakennusluvat.

Tuulipuiston rakentamisessa tarvittava kiviaines on määrä louhia Siikaniemen alueelta. Hankkeen kiviaineksen ympäristövaikutustenarviointi on tehty vuosina 2021-2022. Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmän YVA-selostuksesta marraskuussa 2022.

Piipsannevan sähkönsiirto toteutetaan Fingridin Haapavesi-Pyhänkoski Metsälinjaan Pihtinevan sähköaseman kautta. Kyseessä on sama sähköasema, johon Siikalatvan ja Kärsämäen alueille sijoittuva Tuulikaarron tuulivoimahanke liittyy.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

39

Roottorin halkaisija

- m