Piipsa, Haapavesi

Piipsan hankkeessa hanketoimijana on Piipsan Tuulivoima Oy. Hankkeen kaava on lainvoimainen.

Hankealue sijoittuu Haapaveden kaupungin itäosaan, rajoittuen Kärsämäen ja Siikalatvan kuntarajoihin.

Tuulipuiston rakentamisessa tarvittava kiviaines on määrä louhia Siikaniemen alueelta. Hankkeen kiviaineksen ympäristövaikutustenarviointi on tehty vuosina 2021-2022. Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmän YVA-selostuksesta marraskuussa 2022.

Piipsannevan sähkönsiirto toteutetaan Fingridin Pysäysperä-Pyhänselkä johtoon (Metsälinja) Pihtinevan sähköaseman kautta. Kyseessä on sama sähköasema, johon Siikalatvan ja Kärsämäen alueille sijoittuva Tuulikaarron tuulivoimahanke liittyy.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

39

Roottorin halkaisija

- m