Tuulikaarron Voima Oy

Keso ja Kaukanen Haapaveden Keso ja Kannuksen Kaukanen tuulipuistojen tuulivoimaloiden nostotyöt ovat edenneet kesän aikana vauhdilla. Tuulivoimaloiden komponentit saapuivat työmaille heinäkuun puolivälissä. Tornien nostotyöt tapahtuvat kahdessa eri vaiheessa, jossa tornien alimmat osat nostetaan ensin pienemmillä nostureilla. Nostotyöt jatkuvat sen jälkeen ylimpien osien nostoilla eli ns. päänostoilla. Kesossa on saatu kaikkien seitsemän voimalan alimpien torninosien nostot […]

Kesätyöntekijät 2022

Puhuri Oy:llä työskentelee tänä kesänä kaksi kesätyöntekijää. Haapaveden toimistolla työskentelevä Sirpa Valli on aikaisemmalta ammatiltaan parturi-kampaaja ja hän opiskelee tällä hetkellä Satakunnan ammattikorkeakoulussa oikeustradenomiksi verkko-opintojen välityksellä. Opintoja hänellä on takana kohta vuoden verran ja opintopisteitä kasassa melkein puolet. Juridiikka on kiinnostanut Sirpaa aina ja yliopisto opinnot taas ei, joten hän ajatteli oikeustradenomin opintojen liippaavan tarpeeksi […]

Puhuri vahvistaa henkilöstöään

Anniina Kärkkäinen-Oinas aloittaa Puhuri Oy:n viestintäpäällikkönä 1.8.2022. Samalla hän toimii myös NordFuel Oy:n viestintäpäällikön tehtävässä. Puhuri ja NordFuel toimivat molemmat Haapavedellä Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen alueella sekä Oulunsalossa. Yhtiöillä on neljä yhteistä omistajaa: Katternö Ryhmä, Suomen Voima Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Ålands Elandelslag. NordFuel Oy suunnittelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen […]

B Capitals Partners – Keso & Kaukanen

B Capitals Partners kumppaniksi Keson ja Kaukasen puistoihin Puhuri on kutsunut sveitsiläisen B Capitals Partner AG:n investoimaan Keson ja Kaukasen tuulipuistoihin. Sopimuksen mukaan B Capitals Partners saa 34,1 % puistoissa tuotettavasta sähköstä. Puhurin tehtävät Keson ja Kaukasen hankkeissa pysyvät ennallaan: Puhuri rakennuttaa ja hallinnoi Keson ja Kaukasen tuulivoimapuistoja tytäryhtiönsä Tuulikaarron Voima Oy:n kautta. Tavoitteenamme on […]

Energia- ja talousseminaari

Puhuri Oy:n tuulipuistojen vihkiäisten yhteydessä järjestettiin Energia- ja talousseminaari Haapaveden Opiston ReijoWaara-salissa. Seminaarissa pureuduttiin ajankohtaisiin aiheisiin, jotka vaikuttavat tällä hetkellä koko Suomen energiaomavaraisuuteen ja -talouteen.  Tilaisuudessa kuultiin hyviä esityksiä mm. siitä, miten tuulivoima muuttaa maailmaa ja mitä vaihtoehtoisia liikennepolttoaineita voisi olla tulevaisuudessa käytössämme. Esityksissä nousi esille hyvin vahvasti ajankohtainen maailmanpoliittinen tilanne, käynnissä oleva energiamurros ja […]

Monienergiapuisto myötätuulessa

RAAHEN MONIENERGIAPUISTO MAHDOLLISTAA VIHREÄN VEDYN JA METAANIN VALMISTUKSEN KOKKOLASSA Puhuri Oy:n tytäryhtiö Raahen Monivoima Oy sekä Kokkolan Energia Oy ovat solmineet aiesopimuksen monienergiahankkeen jatkokehityksestä. Hanke koskee vihreän vedyn ja metaanin tuotantoa Ykspihlajan Suurteollisuusalueella Kokkolassa. Raahen Monivoima Oy kehittää hanketta, joka pilotoi useiden eri energiatuotanto- ja varastointiratkaisujen yhteensovittamista tavalla, joka palvelee kokonaisvaltaisesti hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä sekä […]

Hankilan tuulipuiston vihkiäiset

Puhuri Oy:n Hankilan tuulipuiston vihkiäisiä vietettiin tänään, 30.6.2022, Haapavedellä. Hankilan tuulipuisto koostuu kahdeksasta Vestas Finland Oy:n toimittamasta V162 tuulivoimalasta. Yhden tuulivoimalan nimellisteho on 5,6 megawattia. Kahdeksalla voimalalla puiston kokonaisteho on noin 45 MW ja yhdessä ne tuottavat arviolta noin 150 GWh sähköä vuodessa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 247 metriä, joka muodostuu 166 metrin napakorkeudesta ja 162 […]

Parhan tuulipuisto vihittiin käyttöön

Puhuri Oy:n rakentama viides tuulipuisto vihittiin käyttöön, tänään 29.6.2022, Pyhäjoen Parhalahdella. Parhan tuulipuisto koostuu kymmenestä Vestas Finland Oy:n toimittamasta V162 tuulivoimalasta. Yhden tuulivoimalan nimellisteho on 5,6 megawattia. Kymmenellä voimalalla puiston kokonaisteho on 56 MW ja yhdessä ne tuottavat arviolta noin 200 GWh sähköä vuodessa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 247 metriä, joka muodostuu 166 metrin napakorkeudesta ja […]

Piipsan Tuulivoima – tiedote

Piipsan Tuulivoima kiinnitti sähkönsiirtolinjansa sijainnin Vuoden 2021 lopulla kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoitti, että Piipsan verkkoliityntäpiste on uuden Pihtinevan sähköasema Metsälinjan varressa Haapavedellä. Aikaisemmin avoinna olleen liityntäpisteen takia yhtiö selvitti viittä eri liittymisjohtoreittiä. Koska liittymispiste kantaverkkoon on nyt lukittu, on voimajohdon linjaus voitu päättää. Maanomistajien kanssa, joita linjaus koskee, on tehty johtoaluesopimukset tai maanhankintasopimukset. Kaikki tehdyt maakaupat […]

Tuulikaarron Voima Oy:n hankkeet

Haapaveden Keso ja Kannuksen Kaukanen tuulipuistoissa perustusten raudoitukset ja valut ovat alkaneet sekä infra- ja maanrakennustyöt ovat molemmissa hankkeissa aikataulussa. Keson tuulipuistossa on jo valettu muutamien tuulimyllyjen perustukset, ja Kaukasessa tuulimyllyjen nostokenttien rakentamisvalmistelut ovat hyvällä mallilla. Lisäksi useissa Puhuri Oy:n kehittämissä tuulipuisto kohteissa tehdään tällä hetkellä maaperän pohjatutkimuksia.