B Capital Partners kumppaniksi Keson ja Kaukasen puistoihin

B Capital Partners mukaan investoimaan tuulipuistoja

Puhuri on kutsunut sveitsiläisen B Capital Partners AG:n investoimaan Keson ja Kaukasen tuulipuistoihin. Sopimuksen mukaan uusi sijoittaja saa 34,1 % puistoissa tuotettavasta sähköstä. Puhurin tehtävät Keson ja Kaukasen hankkeissa pysyvät ennallaan: Puhuri rakennuttaa ja hallinnoi Keson ja Kaukasen tuulivoimapuistoja tytäryhtiönsä Tuulikaarron Voima Oy:n kautta.

Tavoitteenamme on rakentaa vuosittain noin 25 tuulivoimalaa vuoteen 2030 saakka. Nämä investoinnit auttavat omistajiamme, suomalaisia energiayhtiöitä, irtautumaan fossiilisesta sähköntuotannostaan. Ulkopuolisten investoijien mukanaolo Puhurin hankkeissa mahdollistaa jopa satojen miljoonien investointien toteuttamisen tavoitellussa aikataulussa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.   

Keson tuulipuisto sijaitsee Haapavedellä ja Kaukanen Kannuksessa. Puistojen yhteenlaskettu nimellisteho on noin 87 MW. Voimaloiden asennustyöt suoritetaan loppuvuoden 2022 aikana ja tavoitteena on aloittaa kaupallinen käyttö alkuvuodesta 2023.

Lue meistä lisää:

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.