B Capitals Partners – Keso & Kaukanen

B Capitals Partners kumppaniksi Keson ja Kaukasen puistoihin

Puhuri on kutsunut sveitsiläisen B Capitals Partner AG:n investoimaan Keson ja Kaukasen tuulipuistoihin. Sopimuksen mukaan B Capitals Partners saa 34,1 % puistoissa tuotettavasta sähköstä. Puhurin tehtävät Keson ja Kaukasen hankkeissa pysyvät ennallaan: Puhuri rakennuttaa ja hallinnoi Keson ja Kaukasen tuulivoimapuistoja tytäryhtiönsä Tuulikaarron Voima Oy:n kautta.

Tavoitteenamme on rakentaa vuosittain noin 25 tuulivoimalaa v. 2030 saakka. Nämä investoinnit auttavat omistajiamme, suomalaisia energiayhtiöitä, irtautumaan fossiilisesta sähköntuotannostaan. Ulkopuolisten investoijien mukanaolo Puhurin hankkeissa mahdollistaa jopa satojen miljoonien investointien toteuttamisen tavoitellussa aikataulussa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.   

Keson tuulipuisto sijaitsee Haapavedellä ja Kaukanen Kannuksessa. Puistojen yhteenlaskettu nimellisteho on noin 87 MW. Voimaloiden asennustyöt suoritetaan loppuvuoden 2022 aikana ja tavoitteena on aloittaa kaupallinen käyttö alkuvuodesta 2023.