Monienergiapuisto myötätuulessa

Raahen monienergiapuisto mahdollistaa vihreän vedyn ja metaanin valmistuksen Kokkolassa

Puhuri Oy:n tytäryhtiö Raahen Monivoima Oy sekä Kokkolan Energia Oy ovat solmineet aiesopimuksen monienergiahankkeen jatkokehityksestä. Hanke koskee vihreän vedyn ja metaanin tuotantoa Ykspihlajan Suurteollisuusalueella Kokkolassa.

Raahen Monivoima Oy kehittää hanketta, joka pilotoi useiden eri energiatuotanto- ja varastointiratkaisujen yhteensovittamista tavalla, joka palvelee kokonaisvaltaisesti hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä sekä vetytalouden kehittymistä. Hankkeen kokonaisuuteen kuuluu Raahen Ketunperään rakennettava tuulipuisto ja aurinkopaneelikenttä, sähköjärjestelmää tasapainottava sähköakkujärjestelmä sekä Kokkolan Suurteollisuusalueelle sijoittuva vihreän vedyn ja metaaniin tuotantolaitos. Kokonaisuutta täydentää Kokkolaan suunniteltu LNG-terminaali.

”Raahen Monivoima ja Puhuri Oy näkevät hankkeen mahdollisuutena tukea maamme siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hankkeella haemme kokemuksia konseptista, jota voimme jalostaa tulevissa hankkeissamme”, kertoo Raahen Monivoima Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Marttila.

Raahen Ketunperän monienergiapuistoon on suunnitteilla 6 tuulivoimalaa, joiden yksikkökoko on noin 6-7 MW. Suunnitelman mukaan tuulivoimaloiden yhteyteen rakennetaan noin 5 MWp:n aurinkovoimala sekä noin 5 MW:n sähkövarasto, jonka tehtävänä on tasapainottaa vaihtelevaa sähköntuotantoa. ”Raahen Monivoima on erinomainen pilotti testatessamme uusia tuotantotapoja ja niiden yhteensovittamista”, kertoo Puhuri Oy:n toimitusjohtaja Antti Vilkuna.

Raahen Monivoima Oy ja Q Power solmivat tänään aiesopimuksen vedyn ja metaanin valmistusteknologiakokonaisuuden toimittamisesta. Laitoksen vedynvalmistuksen teho on noin 6 MW ja metaaninvalmistuksen teho noin 3 MW. Vedyn ja metaanin valmistuksessa syntyy vedyn ja metaanin lisäksi happea ja lämpöä, jotka ovat myös hyödynnettävissä. ”Odotamme innolla Kokkolan hankkeen etenemistä ja valmistaudumme toimittamaan Kokkolaan modernin ja modulaarisesti tulevaisuuden tarpeisiin laajennettavan tuotantolaitoksen, joka toimii markkinoiden parhaalla hyötysuhteella, kertoo Eero Paunonen, Q Power Oy:n toimitusjohtaja.

Kokkolan Energia Oy sekä sen tytäryhtiö Kokkolan Energiaverkot suunnittelevat Kokkolan Suurteollisuusalueelle LNG-terminaalia sekä metaanin jakeluverkkoa ensisijaisesti teollisuuden tarpeisiin. ”Tämä yhteistyö toteuttaa hienosti Kokkolan Energian missiota tarjota kestävän kehityksen ratkaisuja asiakkaillemme”, toteaa Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

Hankkeessa tuotettavalla vihreällä metaanilla korvataan teollisuuden prosesseissa käytettävää maakaasun käyttöä ja edesautetaan näin teollisuuden luopumista fossiilisista polttoaineista. Toteutuessaan konseptilla todennetaan kokonaisratkaisu, jonka avulla on mahdollista lisätä uusiutuvaa sähköntuotantoa, tukea sähköverkon vakautta sekä tuottaa kustannustehokkaasti uusiutuvia polttoaineita ja yhdisteitä teollisuuden tarpeisiin.

Hankkeen investointipäätös tehtäneen loppuvuoden 2022 kuluessa. Vedyn- ja metaaninvalmistus Kokkolassa on tarkoitus alkaa vuonna 2024.

Lisätietoja antavat:

Raahen Monivoima Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Marttila
Puh. 040 655 0999
olli-pekka.marttila@puhuri.fi

Puhuri Oy:n toimitusjohtaja Antti Vilkuna
Puh. 0440 220 919
antti.vilkuna@suomenvoima.fi

Kokkolan Energia Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rintamäki
Puh. 040 558 2289
mikko.rintamaki@kokkolanenergia.fi

Raahen Monivoima Oy on Puhuri Oy:n 100 % omistama hankeyhtiö. Puhuri Oy on suomalainen tuulipuistoja kehittävä ja puistojen valmistuessa omistajilleen sähköä tuottava yhtiö. Puhuri Oy:n omistavat Katternö ryhmä, Suomen Voima Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Ålands Elandelslag.
Puhuri Oy:n tavoitteena on olla valtakunnallisesti merkittävä tuulivoimayhtiö, joka tuottaa ympäristöystävällistä sähköä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Puhuri rakentaa tuulivoimaa tuulisille, mutta ympäristön ja ihmisten kannalta järkeville paikoille.

Kokkolan Energia Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama emoyhtiö. Kokkolan Energia Oy on asiakkaitaan ja omistajaansa palveleva ja kehittyvä, täyden palvelun energiayhtiö. Yhtiön toimintaan kuuluu perinteinen sähkön, lämmön ja höyryn tuotanto, myynti ja jakelu. Sähköä myydään koko Suomeen. Kokkolan Energia toteuttaa myös uusiutuvan energian kehityshankkeita.

Q Power Oy on innovatiivinen ja konkreettisia ratkaisuja tuottava yritys, joka taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Q Powerilla on useita patentoituja teknologioita, joilla tuotetaan tehokkaasti hiilineutraaleja synteettisiä polttoaineita korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Yhtiön juuret ja arvot ponnistavat syvältä Paraisten Qvidjan kartanon maaperästä, muistuttaen pitämään yhtiön huomion luonnon hyvinvoinnissa, konkreettisissa ratkaisuissa ja asiakasarvon tuottamisessa. Q Powerin tavoitteena on olla merkittävä uusiutuvan energian ratkaisuiden tuottaja.