Työntekijätarinat: Jonna Lahtinen

Työntekijätarinat-artikkelisarja esittelee Puhurin työntekijät. Mitä Puhurilaiset yrityksessämme tekevät, millainen heidän koulutustaustansa on ja mitä heidän työnkuvaansa kuuluu? Ensimmäisessä esittelyssä tutustumme Jonna Lahtiseen, joka työskentelee maankäytön suunnittelijana.

Jonna, mikä on koulutustaustasi?

”Olen koulutukseltani metsätalousinsinööri (AMK) ja suoritan parhaillaan kemian insinööriopintoja suuntautuen uusiutuviin energiavaroihin. Minulla on myös aikaisempaa työkokemusta tuulivoiman parista.”

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

”Työskentelen hankekehityksessä ja työnkuvaani kuuluvat pääasiassa tuulivoiman maankäyttöön liittyvät asiat. Työssäni pyörittelen maankäyttöön, maanomistukseen ja sopimuksiin liittyviä asioita. Työskentelen eri sidosryhmien kanssa, mutta pääasiallinen toimenkuvani on työskentely maankäytön asioissa maanomistajien kanssa.”

Minkälaisia onnistumisia koet työssäsi?

”Onnistumiset työssäni liittyvät siihen, kun asiakkaan kanssa ollaan molemmin puolin hyvillään. Hyvä sopimushan on sellainen, että molemmat osapuolet ovat siihen tyytyväisiä. Hankekehityksen ollessa pitkäkestoista – useita vuosia kestäviä projekteja, kokee maankäytön suunnittelijana onnistumisia myös silloin, kun hankkeiden eri vaiheita nytkähtelee liikkeelle.”

Mitä haasteita olet kohdannut työssäsi?

”Tällä hetkellä koronavirus on tuonut omat erityispiirteensä maanomistajien kohtaamisiin. Minulla on vain muutama kuukausi takana töitä Puhurilla ja uusi työ toimenkuvineen on tietenkin aina oma haasteensa. Henkilökohtainen työskentelytapani hakee vielä uomiaan.”

Miten päädyit tuulivoima-alalle ja Puhurille?

”Vuonna 2015 päädyin alalle parin mutkan kautta ja samalla tutustuin ensimmäisen kerran nykyisiin työkavereihini Puhurissa. Projektiluontoinen työ, uuden oppiminen, työn haasteellisuus ja yhteistyö eri tahojen kanssa houkuttelivat takaisin tuulivoima-alalle. Täytyy sanoa, että Puhurille siirtymistä helpotti suuresti myös se, että tiesin pääseväni työskentelemään ammattitaitoisten, mutta myös erittäin huumorintajuisten ja helposti lähestyttävien persoonien kanssa.”

Mitä hyötyä tuulivoimasta on maanomistajalle?

”Metsäalan ammattilaisena ja metsänomistajan näkökulmasta katsottuna voin painottaa, että tuulivoima edistää metsälön saatavuutta ja käyttöä sekä tuo lisää tuloja metsästä maanomistajille.”

Mistä sinut löytää, kun et ole töissä?

”Työajan ulkopuolella arkeni koostuu perhe-elämän pyörittämisestä, lasten ja aikuisten liikuntaharrastuksista. Iltoihin ja viikonloppuihin kuuluu myös opiskelua; etäluentoja, laboratoriotöitä ja muita koulutehtäviä.”

Tutustu myös muihin Puhurilaisiin ja lue heidän tarinansa!

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.