Rakentamishankkeiden tilannekatsaus

Puhurin rakentamishankkeet etenevät hyvissä tuulissa.

Puhurilla on rakentamishankkeita käynnissä neljässä eri projektissa. Parhan ja Hankilan tuulipuistoissa suoritetaan voimaloiden pystytystöitä tällä hetkellä. Useampia voimaloita on saatu pystytettyä vaikka syksyn ja talven tuulet ovatkin nostotöitä hieman viivästyttäneet.

Tämä on tuulivoimahankkeiden ainainen haaste, pystytysaikana tuulia ei kaivattaisi, kun taas tuotantoaikana niitä odotetaan innolla.

Keso ja Kaukanen hankkeet ovat infran rakentamisen vaiheessa. Molemmissa hankkeissa tiestöä on tehty kilometrikaupalla ja valmisteltu alueita voimalaperustusten rakentamiseen.

Loppukesästä pääsemme voimaloiden pystytysvaiheeseen.