Raahen Monivoiman uusien energiaratkaisujen pilottihanke etenee – TEM:ltä yli 5 M € tuki

Puhuri Oy:n tytäryhtiö Raahen Monivoima Oy:n uusia energiaratkaisuja edistävä pilottihanke otti tänään askelen eteenpäin, kun työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille tarkoitettua tukea 5 751 550 euroa.

Raahen Monivoima valmistelee hanketta, jossa yhdistyvät tuuli- ja aurinkoenergialla tuotetun sähkön varastointi, vihreän vedyn tuotantolaitos ja vetyvarasto. Kokonaisuutta optimoidaan älykkäällä ohjausjärjestelmällä, joka mahdollistaa vastaamisen sähköverkon joustotarpeisiin.

”Hanke on erinomainen mahdollisuus tukea Suomen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hankkeella edistämme vetytalouden kehittymistä ja kotimaisen teollisuuden vihreää siirtymää, sillä lopputuotteet on tarkoitus hyödyntää teollisuudessa fossiilisen energian korvaamiseksi”, kertoo Raahen Monivoiman hallituksen puheenjohtaja Antti Vilkuna.

”Investointi vähentää hiilidioksidin nettopäästöjä noin 28 000 tonnia vuodessa. Tavoitteena on luoda monistettava konsepti, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös isommassa mittakaavassa”, Vilkuna tarkentaa.

Hanke etenee yhteistyössä Kokkolan Energian kanssa

Raahen Monivoima Oy ja Kokkolan Energia Oy ovat aikaisemmin solmineet aiesopimuksen hankkeen kehittämisestä.

”Kokkolan Energian rooli on olla hankkeen mahdollistaja; olemme kiinnostuneita ostamaan sekä tuotettavan vedyn että elektrolyysissä syntyvän hukkalämmön ja hyödyntämään ne Kokkolan alueen teollisuudessa”, kertoo Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

Elektrolyysilaitos ja vetyvarasto on määrä rakentaa Kokkolan suurteollisuusalueen välittömään läheisyyteen. Vety hyödynnettäisiin Kokkolan teollisuusalueella fossiilisen maakaasun korvaajana, ja elektrolyysissä syntyvä hukkalämpö johdettaisiin lämpöpumpun avulla Kokkolan teollisuusalueen kaukolämpöverkkoon.

Vedyn tuotantoon tarvittava sähkö tuotetaan Raahen Ketunperään sijoittuvilla tuuli- ja aurinkovoimaloilla. Osa sähköntuotannosta varastoidaan tuuli- ja aurinkovoimaloiden yhteyteen rakennettavaan sähkövarastoon. Sähkövarastolla tasapainotetaan vaihtelevaa sähköntuotantoa ja tuetaan sähköverkon joustotarpeita.

Vedyntuotantolaitoksen suunniteltu teho on 5,7 MW, ja tuuli- ja aurinkovoimaloiden yhteyteen toteutettavan sähkövaraston teho 6,7 MW. Luvut ovat suuntaa antavia ja tarkentuvat hankkeen teknisen suunnittelun edetessä.

Hankkeen rakentamisaikainen työllisyysvaikutus on noin 15 henkilötyövuotta, ja hankkeen seurauksena on arvioitu syntyvän 5 uutta, pysyvää työpaikkaa.

Lisätiedot:

Antti Vilkuna
Raahen Monivoima Oy
hallituksen puheenjohtaja
+358 44 022 0919

Toni Hannula
Suomen Voima Oy
Projektipäällikkö
+358 44 735 3770

Raahen Monivoima Oy on Puhuri Oy:n 100 % omistama hankeyhtiö. Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.