Kaukasen laajennus -tuulipuistohankkeen YVA-ohjelman ja OAS:n yleisötilaisuus Kannuksessa 28.3.

Kaukasen tuulipuiston laajennushanke

Puhuri Oy suunnittelee Kannuksessa sijaitsevan Kaukasen tuulipuiston laajennushanketta. Laajennushanke sijaitsee Kaukasen tuulipuiston pohjoispuolella, lähellä Sievin ja Kalajoen kuntarajoja. Laajennusalueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 18 tuulivoimalaa.

Kannuksen kaupunki on hyväksynyt Puhuri Oy:n kaavoitusaloitteen joulukuussa 2021, ja käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen.

Alueella on tehty myös erilaisia luontoselvityksiä sekä käynnistetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva, kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 28.3.2023 klo 18.00–20.00 Eskola-talolla, Koulutie 3, 69150 Eskola. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Tilaisuuteen voit osallistua myös etäyhteydellä. Linkki etäyhteyteen ja YVA-ohjelma löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/kaukasentuulivoimaYVA.

Lisätietoja hankkeesta ja tilaisuudesta:

Jaana Kangas, ympäristöpäällikkö, Puhuri Oy
jaana.kangas@puhuri.fi
0401978799

Harri Ruopsa, hankekehityspäällikkö, Puhuri Oy
harri.ruopsa@puhuri.fi
0400730793