Kaukasen laajennus -tuulipuistohankkeen YVA-ohjelman ja OAS:n yleisötilaisuus Kannuksessa 28.3.

kaukasen laajennushanke

Kaukasen tuulipuiston laajennushanke Puhuri Oy suunnittelee Kannuksessa sijaitsevan Kaukasen tuulipuiston laajennushanketta. Laajennushanke sijaitsee Kaukasen tuulipuiston pohjoispuolella, lähellä Sievin ja Kalajoen kuntarajoja. Laajennusalueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 18 tuulivoimalaa. Kannuksen kaupunki on hyväksynyt Puhuri Oy:n kaavoitusaloitteen joulukuussa 2021, ja käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen. Alueella on tehty myös erilaisia luontoselvityksiä sekä käynnistetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja […]