Tuulikaarron tuulivoimahankkeen YVA-yleisötilaisuudet 13.9. ja 14.9.

Tuulikaarron tuulivoimahanke

Puhuri Oy:n sisaryhtiö Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueille. Hankealueen koko on noin 7400 hehtaaria ja alueelle kaavaillaan rakennettavan yhteensä enintään 50 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus olisi 300 metriä.

Hankealue sijoittuu Siikalatvan kunnan eteläosaan ja Kärsämäen kunnan pohjoisosaan. Hankkeen alue jaetaan kaavoituksessa neljään eri kaava-alueeseen. Molempien kuntien alueelle tulee kaksi kaava-aluetta, jotka 4-tie erottaa toisistaan.

Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanvaltuustot päättivät toukokuussa 2020 käynnistää oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laatimisen Tuulikaarron alueelle. Kaavoitus on edennyt nyt vaiheeseen, jossa esittelemme kaavaluonnoksia. Tämän vaiheen jälkeen kaavoitus etenee kaavaehdotusvaiheeseen ja myöhemmin kuntien hyväksymiskäsittelyihin.

Hankkeessa toteutetaan lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA. Hankealueella on tehty viime vuosina laajasti selvityksiä, joiden pohjalta on arvioitu hankkeen vaikutuksia muun muassa alueen asukkaisiin, maisemaan sekä eri kasvi- ja eläinlajeihin. Selvitysten ja mallinnusten tulokset esitetään YVA-selostuksessa.

Yleisötilaisuudet 13.9. ja 14.9.

Tuulikaarron tuulivoimahankkeen YVA-selostus ja kunnissa samanaikaisesti vireillä olevia kaavaluonnoksia esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuudet järjestetään keskiviikkona 13.9. kello 17.00-19.00 Siikalatvan kunnantalon Pulkkila-salissa sekä 14.9. kello 17.00-19.00 Kärsämäen Frosteruksen koulun audiotriossa. Molemmissa tilaisuuksissa on kahvitarjoilu, joka alkaa puoli tuntia ennen varsinaisten esittelyjen alkua.

Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäosallistumislinkit sekä YVA-selostus löytyvät täältä.

Lisätietoja hankkeista ja tilaisuuksista:

Harri Ruopsa, hankekehityspäällikkö, Puhuri Oy
harri.ruopsa@puhuri.fi
0400 730 793

Jaana Kangas, ympäristöpäällikkö, Puhuri Oy
jaana.kangas@puhuri.fi
040 197 8799

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.