Tuulikaarron tuulivoimahankkeen YVA-yleisötilaisuudet 13.9. ja 14.9.

Tuulikaarron YVA tilaisuus

Tuulikaarron tuulivoimahanke Puhuri Oy:n sisaryhtiö Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueille. Hankealueen koko on noin 7400 hehtaaria ja alueelle kaavaillaan rakennettavan yhteensä enintään 50 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus olisi 300 metriä. Hankealue sijoittuu Siikalatvan kunnan eteläosaan ja Kärsämäen kunnan pohjoisosaan. Hankkeen alue jaetaan kaavoituksessa neljään eri kaava-alueeseen. Molempien kuntien alueelle tulee […]