Puhuri Oy ja Vapo Oy tekivät merkittävät maakaupat Haapaveden Piipsannevalla

Puhuri Oy on ostanut merkittävän määrän Vapo Oy:n maa-alueita Piipsannevan turvetuotantoalueelta. Kaupan kohteena olleet kiinteistöt ovat yhteensä noin 470 hehtaaria pinta-alaltaan.

Puhuri Oy kehittää Piipsannevan alueelle tuulipuistoa joka koostuisi maksimissaan 69:stä tuulivoimalasta. Hankkeen kaavoitusaloite on hyväksytty Haapaveden kaupunginhallituksessa ja hankkeen yhdistetty kaavoitus- ja YVA-prosessi on käynnistynyt. Tavoitteena on saada hanke kaavoituksellisesti valmiiksi vuonna 2020. Kiinteistökaupan yhteydessä tehtiin vuokrasopimus jolla Vapo Oy saa oikeuden käyttää osaa nyt Puhuri Oy:lle siirtyneitä alueita turvetuotantoon ja tämä tuotanto voinee jatkua myös tuulivoimatuotannon kanssa yhtäaikaisesti.

Puhuri Oy:n toimitusjohtaja Antti Vilkuna kommentoi, että Piipsannevan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Vilkunan näkemyksen mukaan Piipsannevan tuulipuistohanke pitäisi olla toteuttamiskelpoinen ilman veronmaksajien tukia. Merkittävä osa Piipsannevan alueesta on jo nyt maatalouskäytössä ja tuulipuiston rakentaminen vain parantaa maatalouden toimintamahdollisuuksia mm. erinomaisen tieverkoston säilymisen myötä.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan tehty kauppa on loistava esimerkki kehityksestä, jossa kotimaiset energiamuodot täydentävät toisiaan. Tuulivoimalle ja turpeelle on yhteistä se, että kumpikin lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja paikallista työllisyyttä. ”Vapon strategiana on siirtää tuotannosta poistuneet maa-alueet seuraavaan maankäyttömuotoon mahdollisimman nopeasti tuotannon päättymisen jälkeen. Yleisimmät jälkikäyttömuodot ovat olleet metsitys, muokkaus pelloiksi tai ennallistaminen takaisin suoksi. Toimivien valmiiden tieyhteyksien ja tasaisten maastomuotojen takaamat hyvät tuuliolosuhteet tekevät vanhoista tuotantoalueista erinomaisia sijaintipaikkoja tuulipuistoille”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja

Puhuri Oy        toimitusjohtaja Antti Vilkuna 0440 220 919

Vapo Oy          johtaja Ahti Martikainen                    020 790 5608   

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Sallassa ja Sievissä. Puhurin sisaryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä. Kanteleen Voiman ja Puhurin omistaa 28 suomalaista energiayhtiötä.