Puhuri käynnisti Hankilan tuulipuistohankkeensa

Puhuri Oy teki lopullisen investointipäätöksen Hankilan tuulipuiston rakentamisesta. Haapaveden kaupungin ja Kärsämäen kunnan alueelle rakennettavaan tuulipuistoon nousee kahdeksan tuulivoimalaa, joiden korkeus tulee olemaan lähes kaavan sallima maksimi, 250 metriä sekä
sähköasema. Investoinnin arvo on noin 50 M€.

Toimitusjohtaja Antti Vilkunan mukaan Hankilan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Hanke sijaitsee Puhurin omilla ja Haapaveden kaupungin omistamilla mailla, jotka ovat osittain käytöstä poistettuja turvesoita.

”On todella hienoa ja tärkeää, että Hankilan hanke käynnistyy. Se konkretisoi Haapaveden osalta siirtymisen tulevaisuuden kestävän energian tuotantoon. Hankkeella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin työllisyyteen, verotuloihin kuin vuokriinkin. Uskon, että myös muut hankkeet etenevät ripeämmin, kun Hankila lähtee rakentumaan”, toteaa Haapaveden vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen.

Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2015 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Puisto on tuotannossa vuoden 2022 alussa.
Hankilan hanke oli yksi seitsemästä hankkeesta, jotka voittivat vuoden 2018 lopulla toteutetun uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksessa. Puhuri aloitti jo kesällä rakentamaan Parhan tuulivoimapuistoa Pyhäjoelle. Mahdollisesti saatavalla tuella on vain riskitasoa vähentävä vaikutus, tuki ei vaikuttanut hankkeen kannattavuuslaskelmiin.


Lisätietoja Puhuri Oy,

Tuulivoimapäällikkö Tuomas Ylimaula 050 4549 289
Toimitusjohtaja Antti Vilkuna 044 0220 919

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava tuulivoimayhtiö.
Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita
Haapavedellä, Kannuksessa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Sallassa ja Sievissä. Puhurin tytäryhtiö Vetelin
Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä. Puhurin omistaa 28 suomalaista energiayhtiötä.