Puhuri käynnisti Hankilan tuulipuistohankkeensa

Puhuri laittoi Hankilan tuulipuistohankkeensa seuraavaan vaiheeseen

Puhuri Oy teki lopullisen investointipäätöksen Hankilan tuulipuistohankkeensa rakentamisesta. Haapaveden kaupungin ja Kärsämäen kunnan alueelle rakennettavaan tuulipuistoon nousee kahdeksan tuulivoimalaa, joiden korkeus tulee olemaan lähes kaavan sallima maksimi, 250 metriä sekä
sähköasema. Investoinnin arvo on noin 50 M€.

Toimitusjohtaja Antti Vilkunan mukaan Hankilan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Hanke sijaitsee Puhurin omilla ja Haapaveden kaupungin omistamilla mailla, jotka ovat osittain käytöstä poistettuja turvesoita.

”On todella hienoa ja tärkeää, että Hankilan hanke käynnistyy. Se konkretisoi Haapaveden osalta siirtymisen tulevaisuuden kestävän energian tuotantoon. Hankkeella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin työllisyyteen, verotuloihin kuin vuokriinkin. Uskon, että myös muut hankkeet etenevät ripeämmin, kun Hankila lähtee rakentumaan”, toteaa Haapaveden vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen.

Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2015 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Puisto on tuotannossa vuoden 2022 alussa.

Hankilan hanke oli yksi seitsemästä hankkeesta, jotka voittivat vuoden 2018 lopulla toteutetun uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksessa. Puhuri aloitti jo kesällä rakentamaan Parhan tuulivoimapuistoa Pyhäjoelle. Mahdollisesti saatavalla tuella on vain riskitasoa vähentävä vaikutus, tuki ei vaikuttanut hankkeen kannattavuuslaskelmiin.

Lisätietoja hankkeesta antavat

Tuomas Ylimaula, tuulivoimapäällikkö
050 4549 289

Antti Vilkuna, toimitusjohtaja
044 0220 919

Lue meistä lisää:

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.