Työntekijätarinat: Raimo Vikstedt

Työntekijätarinat-artikkelisarjassa esittelemme Puhurin työntekijöitä! Tällä kertaa esittäytyy suunnittelupäällikkö Raimo Vikstedt.

Raimo, mikä on koulutustaustasi?

”Olen rakentamistekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Opinnoissani suuntauduin yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaan.”

Millaisissa töissä olet aikaisemmin ollut?

”Ensimmäinen kevytmoottoripyörä tuli tienattua mainosten ja lehtien jakamisella. Opiskeluaikojen kesät ja joskus pidemmätkin työsuhteet kuluivat maastomittausten ja pohjatutkimusten parissa sekä rakennustyömailla. Valmistumisen jälkeen aloitin yhdyskuntatekniikan suunnittelutehtävissä konsulttina, jota tein muutaman vuoden. Kaivosbuumin alkaessa siirryin infrarakentamiseen kaivosektorille, jossa roolini oli asiakassuhteissa ja asiantuntijana. Lisäksi tytäryhtiön Pohjois-Ruotsin toiminnan aloittaminen ja etabloituminen Kiirunaan kuului toimenkuvaani. Tämän jälkeen toimin metalli- ja kaivossektorin liiketoimintajohtajana teollisuuden projektinjohto- ja asiantuntijayrityksessä kolmisen vuotta. Sitten kokeilin yrittäjyyttä putkipostijärjestelmien parissa ja lyhyen pestin hankintainsinöörinä. Ennen Puhurille tuloa olin Kiirunassa työnjohtajana rakentamassa uuden poliisitalon perustuksia ja pohjarakenteita.”

Mikä on tehtäväsi Puhurissa ja mitä toimenkuvaasi kuuluu?

”Toimin suunnittelupäällikkönä ja tehtävänä on hankkeiden rakentamisen valmistelu investointipäätöstä varten. Tähän kuuluu muun muassa raportointi omistajayhtiöille, sidosryhmätyö, suunnitteluttaminen pohjatutkimuksineen, kiviainesmateriaalien hankinta sekä urakkakilpailutukset. Lisäksi toimin Puhurin työsuojelupäällikkönä.”

Miten ja miksi päädyit työskentelemään tuulivoiman parissa?

”Uusiutuva energia ja tuulivoimarakentamisen volyymin kasvu kiinnostivat, joten kysyin kaverilta työmahdollisuutta Puhurilla. Sen myötä työllistyin tuulivoima-alalle.”

Mikä työssäsi on kaikkein antoisinta?

”Työ on laaja-alaista, jossa pääsen yhdistämään kaikkea urani varrella opittua. Enimmäkseen voin valita missä ja miten työni teen. Tärkeintä, että hommat tulevat hoidetuksi. Ja onhan meillä aivan mahtava työyhteisö!”

Millaisia haasteita kohtaat työssäsi?

”Laajoissa hankekokonaisuuksissa joudutaan usein ratkomaan monia pohjaolosuhteisiin ja maankäytöllisiin seikkoihin liittyviä haasteita.”

Mistä sinut todennäköisimmin löytää, kun et ole töissä?

”Kesäisin minut löytää kaikista todennäköisimmin moottoripyöräni selästä tai rakentamasta. Muulloin värkkäilen tallissa kaikenlaista. Vietän myös paljon aikaa musiikin ja perheeni parissa.”

Työntekijätarinat Raimo

Tutustu myös muihin Puhurilaisiin ja lue heidän tarinansa!

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.