Puhuri Oy käynnisti Keson ja Kaukasen tuulipuistohankkeensa

Puhuri käynnisti Keson ja Kaukasen tuulipuistohankkeensa

Puhuri Oy teki investointipäätöksen Keson ja Kaukasen tuulipuistojen rakentamisesta ja sitä myöten käynnisti tuulipuistohankkeensa. Haapaveden kaupungissa olevaan Kesoon nousee seitsemän ja Kannuksen kaupungin alueelle rakennettavaan Kaukasen tuulipuistoon nousee kahdeksan tuulivoimalaa. Investoinnin arvo on runsaat 100 M€.

Toimitusjohtaja Antti Vilkunan mukaan Keson hanke soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sijaintinsa, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Hanke sijaitsee osin Puhurin omistamilla mailla.

”Haapaveden kaupunki on erittäin tyytyväinen Puhuri Oy:n päätökseen sijoittaa tuulivoimaan, puhtaaseen energiantuotantoon Haapaveden kaupungin alueelle. Tuulivoimarakentamisen vaikutus kuntatalouteen on merkittävä. Näin voidaan turvata kuntalaisten palveluja ja panostaa mm. elinkeinoelämään”, kommentoi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anri Kolehmainen.

Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2020 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Alueelle tulevat tuulivoimalat ovat 247 metriä korkeita ja niiden roottorin halkaisija on 162 metriä.

”Kaukasen hankeen kaava on ollut valmiina useamman vuoden, mutta hanke tuli investointivalmiiksi nyt. Kaukaseen tulevat tuulivoimalat ovat samat kuin Kesossa, mutta kaavamääräyksistä johtuen hieman matalampia”, sanoo hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa.

”Kaukasen tuulipuistohankkeen käynnistyminen on erinomainen asia. Kannuksessa on jo Kuuronkallion tuulipuisto toiminnassa ja Mutkalammin puiston rakennustyöt ovat käynnissä. Ei siis kahta ilman kolmatta”, toteaa kaupunginjohtaja Jussi Niinistö.

Keson ja Kaukasen tuulipuistot omistaa Puhurin täysin omistama tytäryhtiö Tuulikaarron Voima Oy. Molemmat puistot ovat tuotannossa vuoden 2023 alussa.

Lisätietoja:

Tuomas Ylimaula, tuulivoimapäällikkö, Puhuri Oy

Harri Ruopsa, hankekehityspäällikkö, Puhuri Oy

Antti Vilkuna, toimitusjohtaja, Puhuri Oy