Piipsan yleisötilaisuus 10.8.2020

Ensi maanantaina 10.8.2020 klo 18 on Piipsan tuulipuiston YVA -selostusvaiheen sekä kaavaluonnoksen yleisötilaisuus. Tilaisuus pidetään verkkolähetyksenä ja kysymyksiä voi esittää. Tervetuloa kuulolle! https://www.haapavesi.fi/piipsannevan-tuulipuiston-yleiskaava

Tilaisuutta pääsee seuraamaan tämän Teams linkin kautta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTExMTY1MDYtZWE2MS00ZWIwLTk3ZWQtZmY5YWI0MDgzZGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ceefa623-8205-48a1-bc33-0a621cb37131%22%2c%22Oid%22%3a%22cd217bff-8c2e-4f92-82ed-c8ba4f9b094f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d