Piipsan tuulivoimahanke alueellisesti merkittävä – Valmisteltu synteettisten polttoaineiden tuotantoa

Piipsan tuulivoimahanke on alueellisesti merkittävä

Tuulivoimayhtiö Puhuri Oy sekä Haapavedelle biojalostamoa valmisteleva NordFuel Oy ovat tehneet yhteistyötä synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi. Esiselvitysvaiheessa on synteettisten polttoaineiden tuotantolaitos Haapavedelle Piipsan tuulivoimapuiston ja tulevan biojalostamon läheisyyteen.

”Synteettisten polttoaineiden tuotantoon tarvittava energia on suunniteltu otettavan Piipsan tuulivoimapuiston tuotannosta ja hiilidioksidi biojalostamosta. Biojalostamon eri prosesseista voidaan hyödyntää jopa 200 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa”, selventää NordFuel Oy:n toimitusjohtaja Matti Asikainen.  

Suunnitellun kokonaisuuden investointiarvo sekä alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset olisivat merkittävät. Piipsan tuulivoimapuisto, hankkeen laajennusosa Tuulikaarto, biojalostamo sekä näiden yhteyteen hahmoteltu synteettisten polttoaineiden tuotantolaitos muodostaisivat kokonaisuutena useamman miljardin euron hankekokonaisuuden.

Hallinto-oikeus hylkäsi Piipsan tuulivoimapuiston kaavan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Piipsan tuulivoima-alueen kaavan kesäkuun lopussa. Hylkäys perustui puutteellisiksi arvioituihin selvityksiin tuulivoimapuiston vaikutuksista tiettyihin lintulajeihin. Sekä Puhuri että NordFuel pitävät päätöstä valitettavana.

”Tietysti päätös oli meille pettymys. Piipsan tuulivoimahanke sijoittuu pääosin entisille turvetuotantoalueille, ja työtä hankkeen eteen on luonnollisesti tehty pitkään. Hanke liittyy vahvasti laajempaan vihreän siirtymän hankekokonaisuuteen, jota Pohjois-Pohjanmaalle Haapaveden alueelle valmistellaan”, sanoo Puhuri Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Ylimaula.

”Teemme voitavamme, jotta hanke saataisiin etenemään, toki viranomaismääräyksiä ja luontoarvoja kunnioittaen”, Ylimaula jatkaa.

Puhurilla ja NordFuelilla on neljä yhteistä omistajaa: Katternö Kraft, Suomen Voima, Valkeakosken Energia sekä Ålands Elandelslag.

Lisätietoja:

Tuomas Ylimaula
Puhuri Oy
Toimitusjohtaja
+358 50 454 9289

Matti Asikainen
NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 553 4926

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.

NordFuel Oy valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.