Parhan ja Hankilan työmailla rakennetaan läpi talven

Työmaat täydessä vauhdissa läpi talven

Pyhäjoen Parhalahdella sijaitsevassa Parhan tuulipuiston kymmenen tuulivoimalan työmaalla maanrakennus ja perustustyöt ovat täydessä vauhdissa. Maanrakennustyöt, eli teiden ja nostoalueiden rakentaminen ovat pääosin jo valmiina. Perustuksia rakennetaan parhaillaan ja tällä hetkellä perustuksia on valettuna jo 8 kappaletta. Kaikki perustukset tullaan kiinnittämään peruskallioon ankkuroimalla, mikä pienentää perustuksen kokoa. Perustusten ankkurointi on niin ikään parhaillaan käynnissä. Töitä työmailla tullaan jatkamaan läpi talven. Urakoitsijoina työmaalla toimivat maanrakennustöissä Pentti Hämeenaho Oy ja perustustöissä Suomen Maastorakentajat Oy.

Haapaveden Hankilannevan alueella sijaitseva Hankilan tuulipuistossa urakoitsijaksi on valittu Suomen Maastorakentajat Oy. Urakoitsija vastaa sekä maanrakennus- että perustustöistä ja puiston sisäisen sähkönsiirron kaapeleiden asentamisesta. Työt alkavat lokakuussa 2020 ja ovat valmiina kesän 2021 aikana.

Tuulivoimaloiden pystytystyöt alkavat molemmissa hankkeissa loppukesästä 2021. Laitetoimittajana on Vestas ja voimalatyyppinä V162. Roottorin halkaisija on siis 162 metriä ja yksittäisen voimalan nimellisteho on 5.6 MW.

Lisätietoja:

Tuomas Ylimaula
Tuulivoimapäällikkö, Puhuri Oy    
050 4549 289