Nimityksiä Puhurissa

Puhuri Oy:n ympäristöinsinööri Jaana Kangas on nimitetty Puhuri Oy:n ympäristöpäälliköksi.  

Tehtävässään Kangas vastaa Puhurin sekä Puhurin sisar- ja tytäryhtiöiden tuulipuistohankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja kaavoituksen koordinoinnista yhteistyössä hankekehityspäällikön kanssa. Lisäksi Kangas vastaa osaltaan Puhurin laatu- ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kehittämisestä.

Koulutukseltaan Kangas on ympäristötekniikan diplomi-insinööri, ja hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa kesästä 2022 lähtien.

Puhuri Oy:n rakennuttajainsinööri Jan Bankowski on nimitetty Puhuri Oy:n projektipäälliköksi.

Bankowski vastaa tehtävässään Puhurin sekä Puhurin sisar- ja tytäryhtiöiden uusiin teknologioihin (aurinko, vety ja sähkön varastointi) liittyvien hankkeiden kehittämisestä. Lisäksi Bankowski jatkaa tuulipuistojen infran rakennuttamiseen liittyvissä tehtävissä.

Koulutukseltaan Bankowski on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri, ja hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa keväästä 2022 lähtien.                         

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.