Nimityksiä Puhurissa

Henkilöstömme vahvistuu – uusia nimityksiä

Olemme tehneet uusia nimityksiä ja Puhuri Oy:n ympäristöinsinööri Jaana Kangas on nimetty Puhuri Oy:n ympäristöpäälliköksi.  

Tehtävässään Kangas vastaa Puhurin sekä Puhurin sisar- ja tytäryhtiöiden tuulipuistohankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja kaavoituksen koordinoinnista yhteistyössä hankekehityspäällikön kanssa. Lisäksi Kangas vastaa osaltaan Puhurin laatu- ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kehittämisestä.

Koulutukseltaan Kangas on ympäristötekniikan diplomi-insinööri, ja hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa kesästä 2022 lähtien.

Puhuri Oy:n rakennuttajainsinööri Jan Bankowski on nimitetty Puhuri Oy:n projektipäälliköksi.

Bankowski vastaa tehtävässään Puhurin sekä Puhurin sisar- ja tytäryhtiöiden uusiin teknologioihin (aurinko, vety ja sähkön varastointi) liittyvien hankkeiden kehittämisestä. Lisäksi Bankowski jatkaa tuulipuistojen infran rakennuttamiseen liittyvissä tehtävissä.

Koulutukseltaan Bankowski on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri, ja hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa keväästä 2022 lähtien.                         

Lue meistä lisää:

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.