Kanteleen Voima ja Puhuri varautuvat investointivaiheisiin

Kanteleen Voima ja Puhuri siirtymässä investointivaiheisiin

Kanteleen Voima Oy ja sen aikaisemmin täysin omistama tytäryhtiö Puhuri Oy ovat molemmat tahoillaan siirtymässä investointivaiheisiin. Kanteleen Voima NordFuel-hankkeen osalta ja Puhuri useissa tuulivoimahankkeissa.

Yhtiörakenteen tehostamiseksi on Puhuri Oy:n omistus siirretty Kanteleen Voimalta suoraan emoyhtiön osakkaiden omistukseen ja siten konsernisuhde purkautuu syksyn 2019 aikana.

Kanteleen Voima konsernin toimitusjohtajana oman toimensa ohella vuodesta 2006 saakka toiminut Antti Vilkuna jatkaa Puhuri Oy:n toimitusjohtajana. Kanteleen Voiman toimitusjohtajana (oto) aloittaa 1.12.2019 Katternö-ryhmän tuotantojohtaja Andreas Rasmus. Vilkuna siirtyy yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

”NordFuel-hanke on kehittynyt hyvin ja olemme seuraavaksi siirtymässä
hankesuunnitteluvaiheeseen. Samaan aikaan Puhurin hankkeet tulevat investointikelpoisiksi. Yhtiörakenteen ja organisaation selventäminen on hyvä tehdä tässä vaiheessa”, Kanteleen
Voiman väistyvä toimitusjohtaja (oto) Antti Vilkuna toteaa.

”NordFuel-projekti etenee suunnitelmien mukaan. Laitoksen suunnittelutyö etenee, koeajoja tehdään teknologiapartnerimme laitteistolla Ruotsissa. Odotamme Aluehallintovirastolta päätöstä ympäristölupaamme kuin myös Työ- ja elinkeinoministeriöltä päätöstä biojalostamon investointituesta”, projektinjohtaja Timo Strengell kertoo.

Myös Puhuri Oy lisää resurssejaan. Harri Ruopsa on nimitetty yhtiön hankekehityspäälliköksi, aikaisemmin hän työskenteli tuotantopäällikkönä Porkka Oy:llä. Jaakko Tyyvi on nimitetty rakentamispäälliköksi, aikaisemmin hän työskenteli rakennuttamiskonsulttina Rambollilla.

Puhurilla on nyt käynnissä Parhan tuulivoimahankkeen rakentaminen Pyhäjoella. Useita muita hankkeita on tulossa investointivaiheeseen.

”Energia-alan murros näkyy selvästi näissä toimenpiteissä. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii toimenpiteitä Kanteleen Voiman ja Puhurin omistajina olevilta 28 energiayhtiöltä. Tällä
lisäresurssoinnilla voimme paremmin ohjata niin Puhurin lisääntyviä tuulivoimainvestointeja kuin saattaa Kanteleen Voiman NordFuel -hanke investointivaiheeseen. Kiitämme Antti Vilkunaa hänen panoksestaan Kanteleen Voiman toimitusjohtajana. Varsinkin NordFuel-hanke on edennyt erinomaisesti Antin johdolla ja hänen osaamisensa on edelleen yhtiön hyödyksi hallitustyöskentelyssä. Andreas Rasmus on ollut kauan Kanteleen Voiman hallituksessa, hän tuntee yhtiön hyvin ja vie NordFuel-hanketta eteenpäin”, sanoo Roger Holm.

”Olen pitkään seurannut Kanteleen Voiman kehitystä hallitustyöskentelyn kautta ja otan innolla uuden tehtävän vastaan”, kertoo Andreas Rasmus.

Lisätietoja antavat

Roger Holm, hallituksen puheenjohtaja, Kanteleen Voima Oy/ Puhuri Oy, puh. 040 5852 495

Antti Vilkuna, toimitusjohtaja (oto), Puhuri Oy, puh. 044 0220 919

Andreas Rasmus, toimitusjohtaja (oto) Kanteleen Voima Oy, puh. 044 7815 396

Lue meistä lisää:

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.