Kivari ja Pärjä, Pudasjärvi

Kivarin ja Pärjän tuulivoimahankkeissa hanketoimijana on Yhteistuuli Oy.

Hankealueita on kaksi, Kivari ja Pärjä, ja ne sijoittuvat Pudasjärven taajamasta noin 25-35 kilometriä koilliseen.

Kivarin alueelle suunnitellaan enintään 35 tuulivoimalaa, ja Pärjän alueelle noin 20 tuulivoimalaa. Voimaloiden enimmäiskorkeus olisi 300 metriä.

Alueella on tehty luontoselvityksiä ja tuulimittauksia vuosien 2020-2022 aikana, Pudasjärven kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen kaavoitusaloitteen syksyllä 2020.

Pärjän ja Kivarin tuulipuistohankkeiden YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2023. Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta maaliskuussa 2023.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

35-40

Roottorin halkaisija

- m