Tuulikaarto tuulivoimapuiston infopiste avataan Siikalatvalle Pulkkilaan 4.5.2021

Piipsan Tuulivoima Oy (Puhuri Oy:n sisaryhtiö) suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen alueelle. Hankealueella sijaitsee pääosin yksityisten maanomistajien maita. Hankkeesta on tiedotettu maanomistajia kirjeillä ja hanketoimijan järjestämällä Teams-kokouksella vuoden 2020 aikana. Kaavoituksen ja YVA-ohjelman yleisötilaisuus pidettiin verkkotilaisuutena maaliskuussa 2021. Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanhallitukset ovat hyväksyneet hankkeen kaavoitusaloitteen 2020. Alueella on tehty ympäristövaikutustenarviointiin ja kaavoitukseen liittyviä […]

SUOMEN VOIMA ON OSTANUT KAAKON ENERGIAN OMISTUKSET KOLMESSA SÄHKÖNTUOTANTO-YHTIÖSSÄ

Perjantaina 11.12.2020 päätetyllä kaupalla Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian noin viidenneksen omistuksen: Puhuri Oy:ssä Kanteleen Voima Oy:ssä SV Vesivoima Oy:ssä Myyjä ja ostaja ovat vuodesta 2006 yhdessä kehittäneet kaupan kohteena olevia yhtiöitä. Nyt tehdyn kaupan takana on osapuolien muuttuneet strategiset tahtotilat ja muutokset kaupan kohteena olevien yhtiöiden liiketoiminnassa. Suomen Voima on viime vuosina panostanut […]