Tuulikaarto-tuulivoimapuiston infopiste avataan Siikalatvalle Pulkkilaan 4.5.2021

tuulikaarto-tuulivoimapuiston infopiste avataan

Piipsan Tuulivoima avaa Tuulikaarto-tuulivoimapuiston infopisteen Pulkkilaan Puhurin sisaryhtiö Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarto-tuulivoimapuiston rakentamista Siikalatvan ja Kärsämäen alueelle. Hankealueella sijaitsee pääosin yksityisten maanomistajien maita. Hankkeesta on tiedotettu maanomistajia kirjeillä ja hanketoimijan järjestämällä Teams-kokouksella vuoden 2020 aikana. Kaavoituksen ja YVA-ohjelman yleisötilaisuus pidettiin verkkotilaisuutena maaliskuussa 2021. Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanhallitukset ovat hyväksyneet hankkeen kaavoitusaloitteen 2020. Alueella on […]

Piipsan sähkönsiirron maanomistajatilaisuus 14.4.2021

Piipsan sähkönsiirron maanomistajatilaisuus Teamsissa

Piipsan sähkönsiirron maanomistajatilaisuus järjestettiin virtuaalisena Piipsan sähkönsiirron maanomistajatilaisuus pidettiin Teamsin välityksellä 14.4.2021. Tilaisuudessa maanomistajat ja hanketoimija saivat käydä keskustelua Piipsan hankkeen sähkönsiirrosta ja maanomistajat pääsivät kysymään mieltä askarruttavia kysymyksiä Puhurin edustajilta. Piipsan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Haapaveden kaupungin itäosaan rajoittuen Kärsämäen ja Siikalatvan kuntarajoihin. Piipsan hankkeen kaava on hyväksytty Haapaveden kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2021. Kaavassa on paikka […]