Raahe, Kettu

Raahen kaupunki teetti alkuvuodesta 2010 oman selvityksen mahdollisista tuulivoima-alueista Raahessa. Niiden ja omien selvitystensä perusteella Puhuri Oy varasi ns. Ketunperän ja Piehingin Ylipään tuulipuistoalueet. Ketunperän alueella suoritettiin tuulisuusmittauksia Sodar-mittauslaitteistolla ja selvitettiin teknisiä mahdollisuuksia rakentaa alueelle tuulipuisto.

Sekä Ketunperän että Piehingin Ylipään alueet katsottiin tuulivoimalle soveltuvaksi ja päätettiin käynnistää osayleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yhdessä muiden Raahen eteläisten tuulivoimahankkeiden kanssa. Puhuri Oy:n hankkeiden lisäksi Raahen eteläisiin tuulipuistoihin kuuluvat Tuuliwatti Oy:n Sarvankangas, Haapajärvi ja Rautionmäki.

YVA-selostus valmistui loppuvuodesta 2012, ja yhteysviranomaisen lausunto saatiin keväällä 2013. YVA-selostukseen ja –ohjelmaan verrattuna voimalamäärä on kaavoitusvaiheeseen siirryttäessä pienentynyt merkittävästi. Puhuri Oy päätti luopua tässä vaiheessa Piehingin Ylipään tuulipuistohankkeesta ja jatkaa vain Ketunperän tuulipuiston kehittämistä.

Raahen eteläisten tuulipuistojen kaavaluonnokset on käsitelty ja Ketunperän tuulipuiston osayleiskaavaehdotus tuli nähtäville loppuvuodesta 2014.

Hankkeen lainvoimaisten kaavan ja rakennuslupien päivitysprosessi vastaamaan tämän päivän teknologiaa on aloitettu vuonna 2021.

Tuotanto nyt

Napakorkeus

- m

Voimaloita

12

Roottorin halkaisija

- m