Tuulikaarto tuulivoimapuiston infopiste avataan Siikalatvalle Pulkkilaan 4.5.2021

Piipsan Tuulivoima Oy (Puhuri Oy:n sisaryhtiö) suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen alueelle. Hankealueella sijaitsee pääosin yksityisten maanomistajien maita. Hankkeesta on tiedotettu maanomistajia kirjeillä ja hanketoimijan järjestämällä Teams-kokouksella vuoden 2020 aikana. Kaavoituksen ja YVA-ohjelman yleisötilaisuus pidettiin verkkotilaisuutena maaliskuussa 2021. Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanhallitukset ovat hyväksyneet hankkeen kaavoitusaloitteen 2020. Alueella on tehty ympäristövaikutustenarviointiin ja kaavoitukseen liittyviä […]