Parhan perustustyöt etenevät

Perustustyöt etenevät Parhassa aikataulun mukaisesti. Osa perustuksista on jo valettu ja loppujen pohjatöitä ja raudoituksia työstetään eteenpäin.