Parha:n 110kV linjan rakentaminen etenee aikataulussa

Parhan 110kV sähkölinjan rakentaminen välillä Varesneva-Keskikylä etenee aikataulun mukaisesti. Sähkölinjan urakoitsijana toimii Eltel ja rakennustyön valvonnassa käytetään paikallista asiantuntijuutta. Linjan kaikki pylväät on pystytetty. Johtimien vetäminen on aloitettu, joista valmiina on n.15% eli pylväät 1 – 5. Johtimien veto jatkuu viikolla 14. Johto on valmis ja käyttöönotettavissa kesäkuussa 2020.