Uutiset
Uutiset

Puhurin kehityshankkeiden kuulumiset

Julkaistu: 03.06.2013

Puhurilaiset ovat olleet kuluneen kevään ajan kovin kiireisiä, ja kiire jatkuu myös kesällä, sillä Kopsan tuulipuiston voimaloiden pystytykset ovat käynnistyneet. Nettisivujen päivittämiselle on kiireen keskellä vaikea löytää aikaa, mutta viimeisimmät tiedot saa aina Puhurin henkilökunnalta, puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Puhurin kehityshankkeissa on tapahtunut talven ja kevään aikana paljon, alla kunkin hankkeen kuulumiset tiivistettynä.

Raahen Kopsan tuulipuiston II-vaihe

Kopsan tuulipuiston II-vaiheen osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä huhti-toukokuussa 2013. Kaavaehdotuksessa on 10 voimalaa, eli luonnosvaiheen jälkeen on suunnitelmista poistettu neljä voimalaa. Osayleiskaava etenee hyväksymiskäsittelyyn kesäkuussa 2013, joten rakennusluvat voimaloille voidaan saada loppukesästä.

Raahen eteläiset tuulipuistot

Raahen eteläisten tuulipuistojen YVA-selostus valmistui loppuvuodesta 2012, ja yhteysviranomaisen lausunto saatiin toukokuussa 2013. YVAssa oli mukana yhteensä viisi tuulipuistoa, joista kolme on TuuliWatti Oy:n ja kaksi Puhuri Oy:n.

Piehingin Ylipää:

YVA:n aikana todettiin, että tuulipuiston toteuttaminen on haastavaa tulevan maakuntakaavan luo-alueiden ja yhteismeluvaikutusten vuoksi. Tämän hankkeen kehittämisestä on luovuttu.

Ketunperä:

Ketunperän kaava-aluetta on muutettu siten, että sitä on supistettu pohjoisosasta ja vastaavasti laajennettu etelään kaivosalueelle. Raahen kaupunginhallitus hyväksyi kaava-alueen muutoksen 4.2.2013.  Ketunperän alueelle on tulossa 14 voimalaa. Raahen eteläisten tuulipuistojen osayleiskaavaluonnokset ovat menossa Raahen kaupungin käsittelyyn vielä kesällä 2013.

Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto

Parhalahden tuulipuiston YVA-ohjelma valmistui loppuvuodesta 2012 ja yhteysviranomaisen lausunto saatiin helmikuussa 2013. Selvitysten määrää lisättiin ohjelmasta saadun lausunnon mukaisesti, ja luonto-, linnusto- ja muut selvitykset ovat alkaneet keväällä 2013 ja jatkuvat syksyyn saakka. Samaan aikaan suunnitellaan tuulipuiston tiestöä ja sähkönsiirtoa. YVA-selostuksen ja kaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2013. YVA-selvitysten valmistuttua ja kaavoitukseen siirryttäessä nähdään, kuinka moni suunnitelluista 18:sta voimalapaikasta on toteutettavissa kun vaikutukset huomioidaan.

Puistokorvaus- yms. sopimukset tullaan tekemään loppuun kesälomakauden jälkeen.

Taru Kaarlela Puhurilta on esittelemässä tämänhetkisiä suunnitelmia Parhalahti-päivässä 8.6.2013.

Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuisto

Pyhäjärvellä Vuohtomäen tuulipuiston kaavaehdotus oli nähtävillä huhtikuussa 2013. Saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella puiston suunnitelmia on vielä tarkastettu, ja osayleiskaava tulee uudelleen nähtäville heinäkuuksi 2013. Kaavaehdotuksesta on poistettu eteläisin voimalapaikka, ja eteläisimpien voimaloiden sijoittelua on tarkastettu. Vuohtomäelle suunnitellaan siis tällä hetkellä kahdeksan n. 3 MW:n tuulivoimalaa.

Merijärven/Pyhäjoen Pyhänkosken tuulipuisto

Merijärven ja Pyhäjoen kuntien rajalle suunnitellaan neljän tuulivoimalan puistoa. Hankkeen omistaa Tunturivoima Oy, jossa osakkaina ovat Valkeakosken Energia Oy ja Katternö-ryhmä. Käytännössä Puhurin resurssit toteuttavat tätäkin hanketta.

Pyhäjoen puolella oleville kahdelle voimalalle on myönnetty ympäristö- ja rakennusluvat. Merijärven voimaloiden osalta luvat käsitellään touko-kesäkuussa 2013.

 

Lisäksi Puhuri on tehnyt esiselvityksiä lukuisista alueista eri puolella Suomea.