Uutiset
Uutiset

Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston osayleiskaavan laadinta aloitettu

Julkaistu: 12.10.2012

Pyhäjärven kaupunki on hyväksynyt Puhuri Oy:n kaavoitusaloitteen ja Vuohtomäen tuulipuiston osayleiskaava on ilmoitettu vireille Pyhäjärven kaavoituskatsauksessa. Vuohtomäelle suunnitellaan 9 tuulivoimalan puistoa.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Vuohtomäen tuulipuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 3.10. 2012 ja asettanut sen nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Nähtäville tulosta on tiedotettu kaupungin ilmoitustaululla ja Pyhäjärven Sanomissa.