Suomi English
Uutiset
Uutiset

Parhalahden tuulipuistohankkeen asukaskysely

Julkaistu: 05.09.2013
Osalliset voivat vastata tuulipuistoa koskevaan kyselyyn myös netissä.

 

Puhuri Oy selvittää Pyhäjoen Parhalahdelle suunnitellun tuulipuiston vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyisyyteen, elinkeinotoimintaan sekä virkistyskäyttöön kyselytutkimuksen avulla. Kysely liittyy parhaillaan käynnissä olevaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA). Kyselylomakkeita on lähetetty postitse lähialueen asukkaille, ja vastaaminen onnistuu myös internetiss. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä vastauksia käsittelevät ainoastaan Pöyryn asiantuntijat. Vastaajan nimi tai muu henkilöitävissä oleva tieto ei tule tuloksia raportoitaessa esille.

Vastausaikaa kyselyn täyttämiseen on 27.9.2013 saakka. Lisätietoja kyselystä antavat Markku Nissi (markku.nissoyry.com, puh. 010 33 28 345) sekä Taru Kaarlela (taru.kaarleluhuri.fi, puh. 040 1833 637).

Vastaa kyselyyn tästä linkistä.