Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

30 kpl

Napakorkeus

m

Roottorin halkaisija

m

Hanketoimijana Suomen Voima Oy (Puhuri Oy:n osakas).

Hankealue sijoittuu Siikajoen kunnan itäosiin rajoittuen Raahen ja Siikalatvan kuntarajoihin. Hankealueelle suunnitellaan alustavasti noin 30 tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus tulee olemaan 300m.

Alueella aloitetaan luontoselvitykset vuoden 2021 aikana. Luontoselvitysten ohessa hankkeessa valmistellaan Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) sekä kaavoituksen aloittamista.