Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

8 kpl

Napakorkeus

- m

Roottorin halkaisija

- m

Hankkeen koko: 8 tuulivoimalaa.
Hankkeen tila: luontoselvitykset ja kaavoitusprosessi käynnissä.
Tavoiteaikataulu: 

Hankkeen kuvaus

Puhuri Oy suunnittelee Sallan Portin alueelle noin kahdeksan tuulivoimalan rakentamista.

Kaavoitus prosessi käynnissä.