Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

8 kpl

Napakorkeus

- m

Roottorin halkaisija

- m

Hankkeen koko: n. 8 tuulivoimalaa
Hankkeen tila: luontoselvitykset ja kaavoitusprosessi aloitettu
Tavoiteaikataulu:

Hankkeen kuvaus

Puhuri Oy suunnittelee Sallan Portin alueelle noin kahdeksan tuulivoimalan rakentamista.

Selvityksiä ja kaavoitusta aloitellaan.

Kartta hankealueesta

Alla kartta alustavasta hankealueesta, jonne tuulivoimalat sijoittuvat.