Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

6 kpl

Napakorkeus

- m

Roottorin halkaisija

- m

Hankkeen koko: 6 tuulivoimalaa
Hankkeen tila: kaavoitusaloite hyväksytty
Tavoiteaikataulu: osayleiskaava 2015.

 

Puhuri Oy suunnittelee laajentavansa Kopsan tuulipuistoa kuudella tuulivoimalalla. Tuulivoimalat sijoittuvat Kopsa II-puistosta lounaaseen.