Suhangon Tuulivoima Oy avaa Suhankotuuli tuulivoimapuiston infopisteen Ranualle 1.9.2021

Suhangon Tuulivoima Oy (Puhuri Oy:n sisaryhtiö) suunnittelee Suhankotuuli tuulivoimapuistoa Ranuan kunnan alueelle. Hankealueella sijaitsee Heinisuon Yhteismetsän ja yksityisten maanomistajien maita. Hankkeesta on aiemmin tiedotettu maanomistajia kahdella eri kirjeellä. Puhuri Oy on tehnyt kaavoitusaloitteen Ranuan kunnalle tuulivoima-alueen osayleiskaavojen laatimisesta.

Ranuan kunnanhallitus on siirtänyt Puhuri Oy:n hankkeen kaavoitusaloitteen käsittelemisen vuonna 2021 aloittavalle uudelle valtuustolle.  Hankealueella on aloitettu tuulimittaukset vuoden 2020 aikana ja tehty ympäristövaikutustenarviointiin ja kaavoitukseen liittyviä luontoselvityksiä ja ne jatkuvat tämän vuoden loppupuolelle saakka.

Hankkeen uudeksi omistajaksi on joulukuussa 2020 tullut Suhangon Tuulivoima Oy.  Suhangon Tuulivoima Oy:n omistajat ovat samat kuin Puhuri Oy:n. Hankkeesta vastaavat henkilöt säilyvät ennallaan. Suhangon Tuulivoima Oy on suomalainen tuulipuistoja kehittävä ja puistojen valmistuessa omistajilleen sähköä tuottava yhtiö. Puhuri Oy:n ja Suhangon Tuulivoima Oy:n omistajapohja on seuraava; Oy Katternö Kraft Ab, Suomen Voima Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Ålands Elandelslag. Puhuri Oy on omistajiensa tuulivoimaosaaja ja toimii hankkeen käytännön toteuttajana, sekä vastaa puiston valmistumisen jälkeisestä operoinnista.

Suhangon Tuulivoima Oy:n tavoitteena on kehittää, rakentaa, operoida ja omistaa tuulivoimaa Ranualla ja lähiympäristössä. Suhangon Tuulivoima Oy rakentaa tuulivoimaa tuulisille, mutta ympäristön ja ihmisten kannalta järkeville paikoille.

Suhangon Tuulivoima Oy avaa Suhankotuuli Infopisteen Ranualla osoitteessa Kuusitie 3 syyskuun 2021 ajaksi.  Infopiste on avoinna keskiviikosta 1.9.2021 lähtien, joka viikko keskiviikkoisin ja torstaisin klo: 10–17

Olette tervetulleita keskustelemaan paikan päälle tuulivoima asioista

Vallitsevasta korona tilanteesta johtuen, joudumme mahdollisesti rajoittamaan kerralla sisällä olevaa henkilömäärää. Muistutamme vierailijoita käyttämään maskeja, joita on saatavilla infopisteellä.

Lisätietoja:

Harri Ruopsa                         Marjut Sallmén

0400 730 793                         0440 163363

harri.ruopsa@puhuri.fi marjut.sallmen@puhuri.fi