Parha:n 110kV linjan rakentaminen etenee aikataulussa

Parhan 110kV sähkölinjan rakentaminen välillä Varesneva-Keskikylä etenee aikataulun mukaisesti.

Sähkölinjan urakoitsijana toimii Eltel ja rakennustyön valvonnassa käytetään paikallista asiantuntijuutta. Linjan kaikki pylväät on pystytetty.

Johtimien vetäminen on aloitettu, joista valmiina on n.15% eli pylväät 1 – 5. Johtimien veto jatkuu viikolla 14.

Johto on valmis ja käyttöönotettavissa kesäkuussa 2020.