Löytöneva & Kettu kaavat etenevät

Löytöneva, Veteli

Puhuri Oy:n tytäryhtiön Vetelin Tuulivoima Oy:n pitkään suunnitteilla ollut tuulivoimahanke Vetelissä etenee.

Vetelin kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 31.1.2022 Löytönevan tuulivoimapuiston kaavan. Tuulipuistoon on tarkoitus rakentaa kahdeksan tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus tulisi olemaan enintään 250 metriä.

Kettu, Raahe

Puhuri Oy:n Ketunperän (Kettu) hankkeen kaavapoikkeama on saanut lainvoimaisuuden 21.1.2022.