Työntekijätarinat: Jonna Lahtinen

Tulemme julkaisemaan jatkossa Puhuri Oy:n työntekijöiden esittelyjä. Mitä Puhurilaiset yrityksessämme tekevät, millainen heidän koulutustaustansa on ja mitä heidän työnkuvaansa kuuluu. Ensimmäisessä esittelyssä tutustumme maankäytön suunnittelija Jonna Lahtiseen.

Maankäytön suunnittelija Jonna Lahtinen on työskennellyt Puhuri Oy:llä marraskuusta 2021 lähtien, joten hän on tuore Puhurilainen. Jonna on koulutukseltaan metsätalousinsinööri (AMK) ja hän suorittaa parhaillaan kemian insinööriopintoja suuntautuen uusiutuviin energiavaroihin. Jonna on rautainen metsäalan ammattilainen, jolla on lisäksi aikaisempaa tuulivoima-alan työkokemusta.

Puhuri Oy:llä Jonna työskentelee hankekehityksessä ja hänen työnkuvaansa kuuluu pääasiassa tuulivoiman maankäyttöön liittyvät asiat. Jonna kertoo työstään näin:

”Työssäni pyörittelen maankäyttöön, maanomistukseen ja sopimuksiin liittyviä asioita. Työskentelen eri sidosryhmien kanssa, mutta pääasiallinen toimenkuvani on työskentely maankäytön asioissa maanomistajien kanssa

Jonna Lahtinen

Alusta alkaen Jonnan työnannot ovat olleet monipuolisia. Onnistumiset hänen työssään liittyvät siihen, kun asiakkaan kanssa ollaan molemmin puolin hyvillään. Hyvä sopimushan on sellainen, että molemmat osapuolet ovat siihen tyytyväisiä. Hankekehityksen ollessa pitkäkestoista – useita vuosia kestäviä projekteja, kokee maankäytön suunnittelijamme onnistumisia myös silloin kun hankkeiden eri vaiheita nytkähtelee liikkeelle.

Mitä haasteita olet kohdannut työssäsi? Tällä hetkellä korona aika on tuonut omat erityispiirteensä maanomistajien kohtaamisiin. Minulla on vain muutama kuukausi takana töitä Puhurilla ja uusi työ toimenkuvineen on tietenkin aina oma haasteensa. Henkilökohtainen työskentelytapani hakee vielä uomiaan.

Miten päädyit tuulivoima-alalle ja Puhuri Oy:lle? Vuonna 2015 päädyin alalle parin mutkan kautta ja samalla tutustuin ensimmäisen kerran nykyisiin työkavereihini Puhuri Oy:ssä, kertoo Jonna. Projektiluontoinen työ, uuden oppiminen, työn haasteellisuus ja yhteistyö eri tahojen kanssa houkutteli takaisin tuulivoima-alalle. Täytyy sanoa, että Puhurille siirtymistä helpotti suuresti myös se, että tiesin pääseväni työskentelemään ammattitaitoisten, mutta myös erittäin huumorintajuisten ja helposti lähestyttävien persoonien kanssa.

Mitä hyötyä tuulivoimasta on maanomistajalle?  Metsäalan ammattilaisena ja metsänomistajan näkökulmasta katsottuna hän painottaa, että tuulivoima edistää metsälön saatavuutta ja käyttöä sekä tuo lisää tuloja metsästä maanomistajille.

Jonna Lahtinen

Jonna Lahtinen

Puhuri Oy

Maankäytönsuunnittelija, Kokkola

Aloittanut työssään 11/2021

Metsätalousinsinööri AMK, kemiantekniikan AMK monimuoto-opiskelija.

”Suomessa tuulivoima-ala on mielestäni todella ratkaisevassa vaiheessa ja on hienoa olla mukana tekemässä osuutensa uusiutuvan energian lisäämiseksi.

Työpisteellä – Työajan ulkopuolella Jonnan arki koostuu perhearjen pyörittämisestä, lasten ja aikuisten liikuntaharrastuksista. Iltoihin ja viikonloppuihin kuuluu myös opiskeluja mm. etäluentoja, laboratoriotöitä ja muita koulutehtäviä.